انتصاب در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

انتصاب در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی

http://www.bananews.ir/مدیران گروه پژوهشی پژوهش هنر و مرکز خدمات تخصصی ارزیابی تاثیرات فرهنگی اجتماعی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی منصوب شدند.

به گزارش بنانیوز  به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، در احکامی جداگانه از سوی دکتر حمید آیتی سرپرست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، افشین داورپناه و حسین نوری نیا به ترتیب بعنوان مدیران گروه پژوهشی پژوهش هنر و مرکز خدمات تخصصی ارزیابی تاثیرات فرهنگی اجتماعی این پژوهشکده منصوب شدند.

    نظرات