۴۰ پل تهران در اولویت مقاوم‌سازی لرزه‌ای

۴۰ پل تهران در اولویت مقاوم‌سازی لرزه‌ای

http://www.bananews.ir/معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران گفت: این معاونت در سال های آینده علاوه بر ماموریت ساخت و توسعه معابر، بیش از پیش به انجام مسوولیت نگهداشت سازه های عمرانی توجه خواهد داشت.

به گزارش بنانیوز ؛ مازیار حسینی با بیان این مطلب گفت: تهران هم‌اکنون دارای ۱۲ کیلومتر تونل ترافیکی و مستحدثات خاصی همچون برج میلاد و نیز پل های بزرگی است که با تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است و همگی نیاز به نگهداری مستمر دارند.

حسینی تصریح کرد: این سازه ها که دوره عمر بلندمدت دارند، به نوعی امانت نسل های بعد نزد ما به شمار می روند که وظیفه داریم از آنها به درستی نگهداری کنیم و به آیندگان تحویل دهیم که به این منظور باید مشاوران و پیمانکاران تخصصی مربوطه تربیت شوند.

وی با اشاره به موضوع نگهداری پل های سواره رو و تعمیرات تخصصی و بهسازی لرزه ای این ابنیه فنی، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۸۲ مطالعاتی در خصوص پل های شهر تهران آغاز شد و ۱۱۰ دستگاه پل مورد مطالعه قرار گرفت، در این میان ۳ دستگاه پل تخریب و نوسازی شد که قاعدتا نیازی به تعمیرات تخصصی ندارد اما حدود ۴۰ دستگاه پل، نارسایی‌های قابل توجهی داشته و در اولویت مقاوم‌سازی لرزه‌ای قرار گرفته‌اند.

حسینی با بیان اینکه اهمیت پل‌های سواره رو در شهر تهران، هنگام تخریب پل کن و عواقب ترافیکی رخ داده به دنبال آن مشخص شد، افزود: با توجه به تخصصی بودن این ماموریت، شرکت یادمان سازه ماموریت بهسازی و مقاوم‌سازی لرزه‌ای پل‌های تهران را بر عهده گرفته و آن را دنبال می کند.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران با اشاره به تخصصی شدن ماموریت های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، تصریح کرد: هم اکنون هیات های تخصصی با موضوعات مختلف عمرانی از جمله پل ها و مسائل مربوط به آنها در این سازمان شکل گرفته است.

    نظرات