اظهارات وزیر کار بدگمانی کارگران را سبب می‌شود

اظهارات وزیر کار بدگمانی کارگران را سبب می‌شود

www.bananews.irموضوع افزایش دستمزدهای کارگران ارتباطی با قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها ندارد/ با هدفمند‌سازی به کارگران بابت تامین اقلام و کالاهای ضروری یارانه نقدی پرداخت شود که این به معنی افزایش درآمد و قدرت خرید نیست.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: اظهارات اخیر وزیر کار وامور اجتماعی در خصوص عدم افزایش دستمزدهای سال ۹۰ فرافکنی و نادیده گرفتن واقعیت است.

حسن صادقی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا با یادآوری اینکه در زمان بررسی لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی نمایندگان با حذف ماده آخر این لایحه مانع از توقف افزایش دستمزد کارگران و کارمندان شدند گفت: براساس این قانون نمی‌توان مانع افزایش دستمزد مزد بگیران شد.

وی با بیان اینکه موضوع افزایش دستمزدهای کارگران ارتباطی با قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها ندارد گفت: با هدفمند‌سازی یارانه‌ها تنها قرار است به کارگران بابت تامین اقدام و کالاهای ضروری یارانه نقدی پرداخت شود که این به معنی افزایش درآمد و قدرت خرید آنها نیست.

وی با معنی دار خواندن اظهارات اخیر وزیر کار در مقام رئیس شورای عالی کار گفت: وزیر کار با در مقام حافظه منافع نیروی کار با چنین اظهاراتی تنها باعث ایجاد حسن بدبینی و بدگمانی در میان کارگران می‌شود.

رئیس پیشین کانون‌های شوراهای اسلامی کار گفت: وزیر کار در حالی موضوع عدم افزایش دستمزدهای سال ۹۰ را مطرح می‌کند که به گفته کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی تبعات اجرای تورمی قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها باعث برتر شدن وضعیت اقتصادی کارگران خواهد شد.

معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: به عقیده کارگران از یک سو باید مزد سال ۹۰مطابق سبد هزینه خانوار و نرخ تورم در شورای عالی کار تعیین شود و از سوی دیگر با توج به تبعات تورمی اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید امکان بازنگری و افزایش محدود دستمزد سال ۹۰ را به صورت فوق العاده لحاظ کرد.

به باور صادقی اظهار ات اخیر وزیر کار، یادآور ماجرای طرح شکست خورده تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم است که باعث شد دستمزد کارگران در سال ۸۴ به نام حفظ قیمت‌ها افزایش نیافته و در عمل ازقدرت خرید آنها به طور چشمگیری کاهش یابد.

به گفته صادقی اگر کارگران سال گدشته نسبت به عدم افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی واکنش درستی نشان می‌دادند امروز وزیر کار به خود جرات نمی‌داد تا از عدم افزایش دستمزدها سال ۹۰ صحبت کند.

 

    نظرات