آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

www.BanaNews.irبنانیوز- سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور در نظر دارد فعالیتهای خدمات و پشتیبانی خود را در سال ۱۳۹۰ طی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به شرکتهای دارای صلاحیت و واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه :

الف - امور نظافت ساختمان‌ها ، خدمات آبدارخانه و کنترل ورود و خروج سازمان

ب‌- سرویس‌های اداری ( خدمات آژانس )

تاریخ فروش اسناد مناقصه :

سه روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم.

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه :

۱- برا ی موضوع ردیف( الف ) به مبلغ  ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲-برای موضوع ردیف (ب) مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

محل فروش اسناد مناقصه :

تهران – خیابان دکتر شریعتی – بلوار صبا (قیطریه) – کوچه شهید سید عباس حسینی – پلاک ۱۴ –

سازمان نوسازی مدارس کشور (‌اداره کل منابع انسانی و تحول اداری ) تلفن : ۲۲۲۳۶۰۸۸

مهلت تحویل پاکات پیشنهادات :

به شرح مندرج در اسناد مناقصه در محل دبیرخانه سازمان

تاریخ گشایش پاکات :

به شرح مندرج در اسناد مناقصه

فروش اسناد مناقصه :

اسناد مناقصه در قبال ارائه فیش به مبلغ ۵۰/۰۰۰ریال به حساب شماره ۱۰۸ خزانه نزد بانک ملی تحویل می‌گردد.

شرکت‌های سازنده واجد شرایط که دارای برگ تایید صلاحییت سال ۱۳۸۹ از وزارت کار می‌باشند می‌توانند با در دست داشتن معرفی نامه کتبی و فیش واریزی مبلغ فوق نسبت به تهیه اسناد مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مذکور در سایت سازمان به نشانی www.nosazimadares.ir و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات کشور به نشانی iets.mporjg.ir قابل رویت می‌باشد.

ضمناً هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

کلیه مناقصه گران بر اساس اسناد ارزیابی صلاحیت ، امتیاز دهی خواهند شد و در صورت احراز شرایط ، پاکت قیمت گشوده می‌شود./

 

    نظرات