بازنگری دولت در برنامه بافت فرسوده

بازنگری دولت در برنامه بافت فرسوده

http://www.bananews.ir/مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با اشاره به اینکه در بازنگری طرح جامع مسکن، بخش بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده مورد توجه قرار گرفته است، گفت: به دنبال حذف دولت به‌عنوان ‌محور اجرایی برنامه‌های تامین مسکن در بافت‌های فرسوده هستیم.

به گزارش بنانیوز(Bananews.irمحمد سعید ایزدی در گفت‌وگو با مهر درخصوص برنامه‌های دولت در بافت‌های فرسوده شهری اظهار کرد: ما موظف بودیم که در قانون احیا و ساماندهی، سندی را تحت عنوان سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی شهری تدوین و به دولت ارائه کنیم.
وی افزود: این سند در مراحل نهایی بررسی در کمیسیون‌های زیربنایی دولت قرار داشت که با توجه به تغییر سیاست‌های دولت در بخش بافت‌های فرسوده، دوباره بازنگری شده است و مراحل تدوین را طی می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر نقش محوری مردم در نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده شهری گفت: تمام سیاست‌های ما باید مردم‌ و شهروند محور باشد و مردم را به‌عنوان اصلی‌ترین مخاطبان خود در این امر دخیل کنیم.
ایزدی با بیان اینکه دومین سیاست در بافت‌های فرسوده محوریت شهرداری‌ها و مدیریت شهری در فرآیند بهسازی و نوسازی است، بیان کرد: برای اجرای این سیاست هم در سند ملی کمبود قانونی داشتیم؛ به همین جهت در بازنگری دوباره مورد توجه قرار گرفت.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران سومین محور نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده شهری را توجه به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان دانست و گفت: این سند جدید با توافق سه جانبه‌ای بین وزارت کشور و شورای‌عالی استان‌ها و وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.
وی تصریح کرد: امیدواریم تاپایان سال این سند به تصویب نهایی کمیسیون زیربنایی دولت برسد تا به‌عنوان دستور کار اصلی شرکت عمران و بهسازی مورد استفاده قرار گیرد.
ایزدی درخصوص طرح جامع مسکن اظهار کرد: یکی از
پنج کارگروه طرح جامع مسکن کارگروه بافت‌های نابسامان شهری است که در این طرح موضوع مکان‌گزینی نامناسب، تجمع و تمرکز مسکن برای گروه‌های خاص در یک نقطه و دولت محور بودن برنامه‌های تامین مسکن مورد انتقاد بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در برنامه‌ ما در طرح جامع مسکن تلاش شده این نقایص برطرف شود، بیان کرد: تامین مسکن در قالب برنامه نوسازی و بهسازی شهری هیچ فشاری را به دولت و به مدیریت شهری وارد نمی‌کند؛ زیرا تمام زیرساخت‌ها در این بخش‌ها از قبل تامین شده است.

    نظرات