تأمین ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی از مشارکت بخش خصوصی

تأمین ۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی از مشارکت بخش خصوصی

www.bananews.irمعاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: چشم انداز ما در بودجه سال۹۰ ، تأمین۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی از مشارکت بخش خصوصی است.

به گزارش بنا نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت  ،رحیم ممبینی در نشست خبری پس از تبیین ویژگی های بودجه سال۱۳۹۰ به پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به این سوال که وزیر اقتصاد اعلام کرد؛ در بودجه سال۹۰ قرار است۵۰ درصد بودجه طرح های عمرانی را دولت و باقی را بخش خصوصی تأمین کند. گفت: تاکنون آسان ترین روش برای تأمین منابع مالی ، منابع عمومی کشور بوده است اما ما می خواهیم از این عادت دست برداریم.

وی افزود: دستگاه های دولتی را ملزم کرده ایم سازوکارهای لازم را پیش بینی و به سمت استفاده از تسهیلات مالی و سرمایه گذاری های خارجی حرکت کنند.

ممبینی گفت: چشم انداز ما در این زمینه همان۵۰ درصدی است که وزیر اقتصاد اعلام کرد که البته اقدامات خوبی در این باره شده است.

وی افزود: سازمان سرمایه گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی و شورای اقتصاد این موضوع را در اولویت قرار داده اند و موضوعات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی بدون نوبت در این شورا مطرح می شود. این خبرنگار در ادامه پرسید: آیا سهم۵۰ درصدی بودجه طرح های عمرانی از طریق بخش خصوصی قابل تحقق است؟ ممبینی گفت: البته طرح ها متفاوت است و باید این موضوع به طور موردی تعریف شود.

وی افزود: برخی طرح ها ممکن است برای سرمایه گذاران جذابیت نداشته باشد ضمن اینکه اجرای آن جزء وظایف حاکمیتی است و ما باید اعتبار آن را از منابع عمومی تأمین کنیم. ممبینی توسعه زیر ساخت ها را جزء نیازهای ضروری دانست و اضافه کرد: طرح های قابل سرمایه گذاری در این زمینه ، جاذبه مناسب دارد و کشورهای مهمی آشکار و پنهان آماده سرمایه گذاری در این طرح ها هستند.

وی گفت: به عنوان نمونه ، چین برای سرمایه گذاری۴۰ میلیارد دلاری در این حوزه اعلام آمادگی کرده در حالی که همه منابع عمومی ما به طور شفاف حدود۲۴ میلیارد دلار است. ممبینی افزود: بر این اساس باید بتوانیم از این ظرفیت ها حداکثر استفاده را کنیم تا به رشد هدف گذاری شده در عرصه اقتصادی دست یابیم. وی گفت: سرمایه گذاری خارجی در طرح های عمرانی به جذابیت و مذاکرات دستگاه های اجرایی با این سرمایه گذاران بستگی دارد.

ممبینی طرح های عمرانی مانند طرح های ریلی ، جاده ای ، ترانزیتی ، فرودگاه ها و بنادر را بخشی از طرح های جذاب کشور برای سرمایه گذاران خارجی برشمرد.

وی درباره تصمیمات دولت در بودجه سال۹۰ درباره قانون هدفمندی یارانه ها گفت : براساس بررسی ها ، این موضوع از دو حالت خارج نیست یا درصدی مربوط به بودجه های عمومی است ،زیرا۲۰ درصد اعتبارات هدفمندی یارانه ها برای کمک به بودجه عمومی است و یا باید متناسب با دستگاه هایی که از اجرای قانون هدفمندی متأثر می شوند خرد و به اعتبارات دستگاه ها اضافه می کردیم.

وی افزود: راه دیگر این است که مانند بودجه سال ۸۹ عمل کنیم و دستگاه ها مانند روال سابق بودجه های خود را تنظیم کند.

ممبینی گفت: به علت آنکه در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هستیم برای آنکه کار شفاف باشد و پیچیده نشود ، این روش را انتخاب کرده ایم.

ممبینی گفت: بر این اساس دستگاه های اجرایی مانند سابق بودجه های سالانه را بدون تأثیر قانون هدفمند سازی پیش بینی می کنند و ما جداگانه اعتبارات هدفمندی یارانه ها را خواهیم داد.

وی افزود: برای این کار در یک ردیف منابع و در ردیف دیگر مصارف را تنظیم می کنیم و اعتبارات دستگاه هایی را که از اجرای قانون هدفمندی متأثر می شوند از ردیف متمرکز در اختیارشان می گذاریم.

ممبینی در پاسخ به این سوال که آیا دو بودجه خواهیم داشت ؟ با رد این موضوع گفت: یک بودجه تنظیم می شود ، ما در بودجه ردیف های مختلف داریم و جدولی نیز به ردیف های متفرقه اختصاص یافته است که در این قسمت یک ردیف برای مصارف ناشی از تأثیر قانون هدفمندکردن یارانه ها تعریف می کنیم.

وی افزود: سال۸۹ نیز همینطور است اکنون چهار هزار میلیارد تومان مصارف تعریف شده به نحوی که از بودجه ۱۱۸ هزار میلیارد تومانی چهار هزار میلیارد تومان مربوط به این موضوع است.

 

    نظرات