کاهش ساخت و ساز در تهران

کاهش ساخت و ساز در تهران

http://www.bananews.ir/

در مقابل افزایش ۱۴ درصدی مجوز های احداث ساختمان در کشور صدور پروانه‌های ساخت در تهران ۳۲ درصد کاهش یافته است.

به گزارش بنانیوز(Bananews.ir)، بررسی نتایج طرح جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور بیانگر کاهش ۱۳٫۴ درصدی واحد‌های مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان توسط شهرداری تهران و افزایش ۳۶٫۶ درصدی آن در کل شهرداری‌های کشور در تابستان ۹۲ نسبت به تابستان سال ۹۱ است.

ساخت ۹ واحد ساختمانی با هر مجوز ساخت در تهران
این در حالی است که در تابستان سال ۹۲،حدود ۳۴ هزار و ۶۱۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۱٫۳ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۳٫۴ درصد کاهش داشته است. که متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ۹٫۲ واحد بوده است.

 

همچنین تعداد سه هزار و ۷۵۷ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان سال جاری صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۸٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود ۳۲٫۸ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در تابستان سال ۹۲ حدود شش میلیون و ۴۸۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۹٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۲٫۴ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه‌ها در دوره مورد بررسی ۱۷۲۷ مترمربع بوده است.

مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود یک میلیون و ۳۸۶ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۲٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۴٫۰ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۶۹ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها در تابستان سال ۹۲ نشان می‌دهد که ۳۸٫۲ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۶۱٫۴ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه و ۰٫۳ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

افزایش ۳۶ درصدی مجز ساختمانی در نقاط شهری کشور
بنابراین گزارش در تابستان سال ۹۲، تعداد ۲۳۲ هزار و۷۵۷ واحد مسکونی در پروانه‌های صادر‌شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور، پیش‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۲٫۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۶٫۶ درصد افزایش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۴٫۲ واحد بوده است.

همچنین تعداد ۵۵ هزار و ۷۷۴ پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری‌های کشور صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۴٫۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۴٫۰ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در تابستان سال جاری حدود ۳۷ میلیون ۸۸۴ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۲۴٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۳۶٫۸ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه‌ها ۶۷۹ مترمربع بوده است.

در عین حال مجموع مساحت زمین در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نیز حدود ۲۲ میلیون و ۶۲ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۴٫۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۶٫۰ درصد افزایش داشته است. متوسط مساحت زمین در هر پروانه احداث ساختمان ۳۹۶ مترمربع بوده است.

توزیع پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی برحسب نوع اسکلت و مصالح عمده به کار رفته در بنای آنها در تابستان سال ۹۲ نشان می‌دهد که ۲۲٫۲ درصد این پروانه‌ها برای احداث ساختمان‌های اسکلت فلزی، ۵۸٫۴ درصد برای احداث ساختمان‌های بتون آرمه، ۱۸٫۴ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با آجر و آهن و ۱٫۰ درصد برای احداث ساختمان‌هایی با سایر مصالح بوده است.

ایسنا

 

 

 

    نظرات