اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران

اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران

http://www.bananews.ir/بنانیوز-اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران، ۷ تا ۸ آبان ماه ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان - منطقه ۱۴ در زاهدان برگزار می شود.

به گزارش بنانیوز (Bananews.irاز اصلی ترین محوهای برگزاری این کنگره به نه مورد آمایش سرزمین، کشاورزی و توسعه پایدار؛ زمین‌شناسی و آمایش سرزمین؛ مهندسی عمران و تحولات سرزمین؛ جهانی شدن، صنعت و پیشرفت‌های نوین؛ آمایش سرزمین، جغرافیا و چشم‌اندازهای آینده؛ هزاره سوم، معماری و شهرسازی پایدار؛ کارکردهای اقتصادی و آمایش سرزمین؛ مدیریت، توسعه انسانی و آمایش سرزمین و آمایش سرزمین در منطقه جنوب شرق ایران اشاره کرد.
از تمامی صاحب نظران، محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات تا ۱۰ خرداد ماه و همچنین بمنظور ارائه مقالات کامل خود در این کنگره حداکثر تا ۱ شهریور ماه با توجه به اهداف و محورهای ذیل اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به اطلاعات کامل کنفرانس (ذیل) مراجعه و یا با دبیرخانه آن ارتباط برقرار نمایند.

محورهای این کنگره بدین شرح می باشد:

آمایش سرزمین، کشاورزی و توسعه پایدار
هزاره سوم، تنش‌های محیطی و کشاورزی پایدار
کشاورزی و تأثیرات آن بر آمایش سرزمین در ناحیه جنوب شرق ایران
مکانیزاسیون و اتوماسیون کشاورزی و نقش آن در آمایش سرزمین
جهانی شدن و اثرات آن بر فنآوری‌های نوین در تولید، توزیع و مصرف محصولات کشاورزی
و...


زمین‌شناسی و آمایش سرزمین
هزاره سوم و افق‌های نوین در زمین‌شناسی (زمین گردشگری، منابع زمین گرمایی، نانوزمین شناسی، زمین‌باستان شناسی)
زمین‌شناسی زیست محیطی، مخاطرات زمین و مدیریت بحران (آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی خاک، زلزله، سیل، زمین لغزش، آتشفشان، فرونشست، سونامی)
زمین‌شناسی اقتصادی و منابع معدنی
زمین‌شناسی مهندسی، مسائل ژئوتکنیکی، زمین‌شناسی ساختمانی و تکتونیک
و...
مهندسی عمران و تحولات سرزمین
کاربرد مواد مرکب، نانو مواد، مصالح نوین در مهندسی عمران و نقش آن در آمایش سرزمین
هزاره سوم میلادی و یافته‌های جدید در تحلیل، طراحی و اجرای سازه
نقش دینامیک سازه، زلزله و زلزله‌شناسی در توسعه پایدار
روش‌های نوین کنترل فعال، نیمه فعال و غیرفعال سازه‌ها در برابر زلزله در توسعه پایدار
و...
جهانی شدن، صنعت و پیشرفت‌های نوین
توسعه و گسترش فعالیت های صنعتی و معدنی در جنوب شرق کشور، راهبردها و چالش ها
مدیریت و بهینه‌سازی انرژی در بخش صنایع و معادن
بهره گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و سوخت‌های جایگزین، راهبردها و چالش ها
جهانی‌شدن، مسائل زیست محیطی و صنایع جدید
و...
آمایش سرزمین، جغرافیا و چشم‌اندازهای آینده
مخاطرات انسانی و محیطی و مدیریت بحران
آمایش سرزمین و توسعه پایدار
بسترهای جغرافیایی توسعه سرزمین با رویکرد آمایشی
مدیریت فضای شهری با تأکید بر گسترش کلان شهری، چالش‌ها و راهبردها
و...
هزاره سوم، معماری و شهرسازی پایدار
ساختمان، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست
بهره‌گیری از فنآوری های نوین در معماری و شهرسازی پایدار
الگوهای توسعه شهری پایدار با تاکید بر جنوب شرق ایران
الگوهای کالبدی معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی و چالش های پیش رو
و...
کارکردهای اقتصادی و آمایش سرزمین
اقتصاد مقاومتی، سیاست های تجاری، قوانین و مقررات
آمایش سرزمین و توسعه متوازن اقتصادی
آسیب شناسی تولید در بخش های مختلف اقتصادی در منطقه جنوب شرق
آمایش سرزمین، مناطق مرزی، چالش ها و راهکارها
و...
مدیریت، توسعه انسانی و آمایش سرزمین
آمایش سرزمین، بازاریابی و مدیریت بازار و تعامل با مشتری(CRM)
آمایش سرزمین و شناسایی فرصت ها و تهدیدها به منظور برنامه ریزی و بازنگری در ساختارهای سازمانی
بررسی نقش سرمایه اجتماعی و مشارکت شهروندان، فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها در آمایش سرزمین
برنامه ریزی نیروی انسانی در جهت توسعه پایدار و توسعه شایستگی های مدیران فردا، نقش مدیریت دانش و کارکنان دانشی در رشد و توسعه منطقه ای
و...
آمایش سرزمین در منطقه جنوب شرق ایران
راهبرد آمایش سرزمین و نقش آن در امنیت منطقه جنوب شرق کشور
موقعیت ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی و نقش آن بر کارکردهای آمایشی جنوب شرق
نقش و کارکرد گروه‌های قومی- مذهبی در آمایش و توسعه جنوب شرق ایران
آمایش سرزمین و برنامه‌ریزی منطقه‌ای در استان سیستان و بلوچستان
و...

اطلاعات کامل کنفرانس

    نظرات