نمایه سازی مجموعه مقالات چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند در اولین بانک تخصصی مقالات کشور (سیویلیکا)

نمایه سازی مجموعه مقالات چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند در اولین بانک تخصصی مقالات کشور (سیویلیکا)

http://www.bananews.ir/بنانیوز-مجموعه مقالات چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور (سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند   ۲۶  دی ماه ۱۳۹۲ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و تحت حمایت رسمی مجموعه سیویلیکا در تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در این کنفرانس ۵۳عنوان مقاله تخصصی شامل ۴۶۸  صفحه منتشر گردیده است کلیه مقالات از طریقسیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند 
 هیدرودینامیک و ضریب حجمی انتقال جرم در راکتورهای ایرلیفت سه فازی لجن فعال
 تصفیه زیستی پساب های صنعتی حاوی فلزات سنگین با کاربرد گیاه پالایی
 بررسی اثر شکل پایه پل بر روی عمق و پروفیل آبشستگی اطراف آن
 استفاده از پساب های صنعتی برای اصلاح زئولیت طبیعی به منظور حذف آلودگی زیست محیطی سولفید
 ابتکار کشاورزی با کمترین حجم ممکن آب و خاک در منطقه تنگ آریای روستای شادگان در شهرستان باشت
 امکانسنجی و بهینه سازی پارامترهای عملیاتی در تولید بیولوژیکی مس سرباره تولیدی در فرآیند ذوب بااستفاده از باکتری های مزوفیل
 کاربرد لوله های کامپوزیتی اپوکسی GRE در خطوط انتقال پساب نمک زدایی نفت خام
 بررسی و بهبود شرایط پایداری خاکریزهای پساب کارخانه فرآوری شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان
 بررسی عملکرد یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف مولیبدن از نمونه پساب مصنوعی
 بررسی نفوذ پذیری مؤثر انتقال جرم در بیوفیلم های هوادهی شده ی غشایی
 ارایه الگوی عملکرد واحدCPI تصفیه پساب پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تعیین میزان COD
 کاربرد روش ZLD در بهبود کیفیت پساب سیستم های اسمز معکوس برای استفاده مجدد
 بررسی رویکردهای متفاوت مدیریت و ساماندهی شیرابه در اماکن دفن بهداشتی مواد زائد جامد
 غشاهای اسمز معکوس نوین برای شیرین سازی آب
 بررسی طرح کاهش از مبداء پسماندهای تولیدی پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبی
 شست و شوی شیمیایی رزینهای تبادل یونی
 Pozolana potential of low cost adsorbent for removal ofalizarine yellow
 حذف رنگ زرد آلیزارین توسط جذب سطحی گرافن اکسید و گرافن اکسید اصلاح شده
 Extraction and separation of nickel ions from wastewaters of oil factories using modified surfactant-containing MCM-41
 باز یافت آب تخلیه (drain) سیستم اسمز معکوس (Reverse osmosis)برای تهیه آب نمکجهت احیاء رزینهای کاتیونی سدیمی (R-Na)
 حذف فسفات (PO43- ) با استفاده ازمنعقد کننده (Cao) ازپساب نیروگاه لاستیک پارس (سهامی عام) و بازیافت آن برای مصارف صنعتی و فضای سبز
 ارزیابی کیفی تصفیه خانه آب شرب وصنعتی ومقایسه آن بااستانداردهای ملی و بین المللی (مطالعه موردی تصفیه خانه دغاغله شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب-اهواز)
 مدیریت انواع لجن های تولید شده در یکی از صنایع ایران (پالایشگاه)
 بررسی و شبیه سازی عددی سیکلون گاز- جامد جهت مهار آلودگی هاو پساب ها وپسماندهای صنعتی خطوط لوله گاز طبیعی با استفاده از CFD
 مدلسازی ریاضی فرایند تبدیل به گاز پسماندهای جامدبا استفاده از روش تعادل ترمودینامیکی
 جذب سطحی آلاینده رنگی Direct blue 53 از آبهای آلوده توسط کربن فعال پوست بادام
 طراحی بهینه شبکه آب برای یک واحد عملیاتی با آلاینده منفرد
 مقایسه و بررسی تاثیر فلوکولانت K320AF و نانو کواگولانت بر طراحی و عملکرد فیلتر فشاری(مطالعه موردی: باطله های کارخانه هماتیت شرکت معدنی و صنعتی گلگهر)
 ارزیابی عوامل مؤثر و مدل‌سازی حذف کدورت پساب‌های روغنی پالایشگاه اصفهان با انعقاد و شناورسازی
 مدلسازی تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی با استفاده از شبکه‌عصبی
 بررسی ایزوترم‌های جذب فلز سرب بر روی انواع جاذب‌ها و محاسبه پارامتر‌های ترمودینامیکی
 استفاده از نانو ذرات متخلخل سیلیکای اصلاح شده آمینه جهت حذف فلزات سنگین پساب های صنعتی
 بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی به کمک فناوری غشایی نانوفیلتراسیون
 مقایسه وبررسی روش های حذف کروم (VI) از پساب های صنعتی
 حذف فنل توسط نانو ذرات مغناطیسی اکسیدآهن نشانده شده روی کربن فعال
 بررسی سینتیک و ایزوترم جذب ماده رنگی متیل اورانژ توسط نانوکامپوزیت کربن فعال/γ-Fe2O3
 Removal of methyl orange by adsorption onto γ-Fe2O3/activated carbon nanocomposite: Equilibrium and kinetics studies
 بررسی آزمایشگاهی فرایند تشکیل میکروارگانیزم ها و نقش آنها در سیستم تصفیه فاضلاب
 معرفی پساب حاصل از فرآیند آبکاری و روش های جلوگیری از تخریبات زیست محیطی آن
 بررسی راهکار اجرایی برای تثبیت لجن نفت خام
 Use Diatomaceuse Earth for soil stabilization in waste oil fields
 حذف کلروفرم از آب با استفاده از نانوفیلتراسیون
 بازدهی تخریب زیستی پارانیتروفنول توسط باکتری رالستونیا ایوتروفا در حضور فنول
 مقایسه اثر منعقدکنندهای پلیآلومینیمکلراید (PAC) و آلوم: در شرایط مختلف دوزهای منعقدکننده ها، pH و دما در انعقادسازیرودخانه کارون
 استفاده از منطق فازی در پهنه-بندی آسیب پذیری آبخوان دشت هشتگرد و مقایسه آن با نقشه هم نیترات
 حذف بو در تصفیه خانه های پساب
 بررسی وجود باکتری های تولید کننده بیوسورفکتانت در خاک های آلوده به مواد نفتی
 Water and Wastewater Minimization in Chemical Process with & without reverse osmosis
 آلاینده های فرایند تولید کربنات سدیم به روش Solvay و راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی آنها
 فن آوری در تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی
 کارکردعملیاتی و راهبری غشاء مایع آمولسیون در جداسازیفلزات سنگین با رویکرد صنعت نفت
 تصفیه آب به روش سیستم اسمز معکوس ( RO )
 بازیافت پساب و تبدیل آن به آب جبرانی برجهای خنک کننده در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

    نظرات