انتصاب در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران

انتصاب در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهران

http://www.bananews.ir/طی احکامی از سوی رئیس پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، مدیران گروه‌های پژوهشی مدیریت فرهنگی و منظر شهری منصوب شدند.

به گزارش بنانیوز(Bananews.ir در احکامی جداگانه از سوی دکتر حمید آیتی سرپرست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، علی حاتمی و مسعود دادگر به ترتیب به عنوان مدیران گروه‌های پژوهشی مدیریت فرهنگی و منظر شهری منصوب شدند.

 

ایسنا

    نظرات