خانه‌های متری ۵۰۰ هزار تومانی در تهران!

خانه‌های متری ۵۰۰ هزار تومانی در تهران!

http://www.bananews.ir/بین کمترین و بیشترین قیمت برای خرید خانه در تهران هر متر ۲۱ میلیون تومان فاصله وجود دارد.

به گزارش بنانیوز(Bananews.ir بنابر آنچه که آمار و ارقام مرکز آمار ایران عنوان می کند تا پاییز سال گذشته متوسط قیمت فروش هر متر زیربنای مسکونی در شهر تهران حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.

این در حالی است که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان ۳٫۶ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۹ درصد افزایش یافته است.

در عین حال تعداد معاملات فروش خانه از طریق زیربنای مسکونی از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران افزایش یافته به طوری که نسبت به تابستان ۱۳٫۲ درصد و نسبت به پاییز سال گذشته ۲۱٫۳ درصد رشد داشته است.

اما در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیش ترین متوسط قیمت فروش هر متر خانه در حدود هشت میلیون تومان در منطقه یک و کمترین متوسط قیمت فروش هر متر یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.

همچنین بررسی حداقل و حداکثر قیمت خرید هر متر خانه در تهران بیانگر آن است که حداقل قیمت هر متر خانه در تهران متری ۵۲۶ هزار تومان واقع در منطقه ۱۵ شهرداری معامله شده است.

اما گران ترین قیمت برای هر متر خانه ۲۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان در منطقه دو بوده است.

بنابراین گزارش از کل معاملات انجام شده برای فروش هر متر زیربنای مسکونی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه پنج با ۱۰٫۴ درصد دارای بیش ترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰٫۸ درصد دارای کمترین سهم بوده است.

 

ایسنا

    نظرات