تدوین برنامه فرهنگی ویژه خوابگاه‌های غیردولتی/ فعالیت ۴۱۰ خوابگاه خصوصی در کشور

تدوین برنامه فرهنگی ویژه خوابگاه‌های غیردولتی/ فعالیت ۴۱۰ خوابگاه خصوصی در کشور

http://www.bananews.ir/

عضوهیات مدیره تعاونی خوابگاه داران غیردولتی از تدوین برنامه فرهنگی ویژه خوابگاه های غیردولتی خبر داد و گفت: هفته خوابگاه‌‌ها در خوابگاه‌های غیردولتی ۲۱ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود .

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،علیرضا شوکتی با اشاره به برنامه خوابگاه‌های غیر دولتی در هفته خوابگاه‌ها گفت: مراسم هفته خوابگاه‌‌ها در خوابگاه‌های غیردولتی همزمان با خوابگاه‌های دولتی با شرکت نمایندگان استانی خوابگاه داران غیر دولتی کشور ۲۱ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.

وی ادامه داد: از اهدافی که توسط خوابگاه‌های غیر دولتی پیگیری می شود می توان به تعامل و مشارکت دانشجویان در مدیریت خوابگاه‌ها و ایجاد فرصتی برای تعامل فرهنگی، انسجام و وحدت ملی در جهت استفاده از ظرفیت سایر ارگان‌ها و نهادهای شهری و بخش خصوصی، برای مشارکت در ساخت و سرمایه گذاری در امر اسکان دانشجویان و افزایش ظرفیت های خوابگاهی در کشور اشاره کرد.

عضوهیات مدیره تعاونی خوابگاه داران غیردولتی افزود: هدف ما این است که علاوه بر اینکه دانشجویان را در مدیریت خوابگاه ها مشارکت دهیم از ظرفیت دیگر ارگان‌ها و خیرین برای سرمایه گذاری در امر اسکان دانشجویان و افزایش ظرفیت های خوابگاهی در کشور استفاده کنیم.

وی یادآورشد: در حال حاضر ۴۱۰ خوابگاه غیر دولتی در سراسر کشور دانشجو پذیرش کرده و فعال هستند.

شوکتی درخصوص همکاری با کارگروه وضعیت فرهنگی خوابگاه‌های غیردولتی که توسط وزارت علوم در حال تشکیل شدن است، گفت: وزارت علوم قرار است در خصوص وضعیت فرهنگی خوابگاه‌های خصوصی کارگروهی تشکیل دهد، از خوابگاه دارن غیر دولتی نیز درخواست کرده تا برنامه خود را ارایه دهند.

وی افزود: اکنون در حال تدوین برنامه فرهنگی ویژه خوابگاه های خصوصی و غیر دولتی هستیم که به زودی به صندوق رفاه دانشجویان ارایه خواهیم کرد.

 

مهر

    نظرات