انتشار مجموعه مقالات نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی در سیویلیکا

انتشار مجموعه مقالات نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی در سیویلیکا

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات دو دوره نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، این ژورنال در دو دوره تا کنون ۱۲ عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۵۹ صفحه به زبان فارسی منتشر کرده است کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لازم به ذکر است نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی سیویلیکا مشاهده نمایند.

لیست مقالات منتشر شده نشریه مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی:

دوره ۱، شماره ۱، زمستان ۱۳۹۱ :

 1. طراحی پوشش سگمنتی تونل بلند انتقال آب سد سردشت با توجه به تاثیر مفاصل قطعات پوشش
 2. طراحی بهینه ی پوشش تونل با بتن الیافی پلیمری بر مبنای ظرفیت جذب انرژی
 3. تحلیل تونل های زیر سطح آب زیرزمینی با در نظر گرفتن رفتار نرم کرنشی درناحیه ی پلاستیک
 4. بررسی تاثیر فشار جبهه کار بر نشست سطح زمین در تونلسازی مکانیزه در زمین نرم- مطالعه ی موردی: تونل قطعه ی شرقی- غربی خط ۷ متروی تهران
 5. بررسی تاثیر پارامترهای اجرایی ماشین TBM برنرخ نفود آن بااستفاده ازروش شبکه های عصبی مصنوعی- مطالعه ی موردی تونل بلند زاگرس
 6. توسعه ی پایدارشهری با استفاده ازفضاهای زیرسطحی ـ مطالعه ی موردی: محدوده ی میدان تجریش تهران

دوره ۲، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲:

 1. ارزیابی تحلیلی تاثیر عوامل مختلف بر نیروهای وارد بر پوشش تونل مدور تحت بارگذاری لرزهای
 2. ارزیابی انواع روشهای مقاومسازی سازههای زیرزمینی در برابر تهدیدات ناشی ازانفجار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
 3. ارزیابی سامانهی نگهداری تونل خط ۴ متروی تهران در تقاطع غیر همسطح با تونل توحید و تونل خط ۷ متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله
 4. تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرمشونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی همجواری
 5. پیشبینی نرخ پیشروی TBM با استفاده از رویکرد سیستمهای مهندسی سنگ
 6. انتخاب طرح مناسب سامانهی نگهداری اولیهی تونل متروی کرج بر مبنای نتایج ابزاردقیق و الگوریتم تحلیل برگشتی

  نظرات