مدیر عامل شرکت‌ فرودگاه‌ها استعفا کرد

مدیر عامل شرکت‌ فرودگاه‌ها استعفا کرد

http://www.bananews.ir/با حکم وزیر راه و شهرسازی، سرپرست شرکت فرودگاه‌های کشور منصوب شد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)، در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، محمدعلی ایلخانی به عنوان سرپرست شرکت فرودگاه‌های کشور تعیین شده است.

اسماعیل تبادار، مدیر عامل قبلی شرکت فرودگاه‌های کشور به علت بیماری از سمت خود استعفا کرد و این استعفا از سوی آخوندی مورد قبول قرار گرفت.

پیش از این محمد علی ایلخانی عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌های کشور بود.

 

ایسنا

    نظرات