قابل توجه کلیه ناظران هماهنگ کننده ساختمان‌های موضوع توافقنامه چهارجانبه

قابل توجه کلیه ناظران هماهنگ کننده ساختمان‌های موضوع توافقنامه چهارجانبه

www.BanaNews.irبنانیوز- سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران،اطلاعیه ای را خطاب به ناظران هماهنگ کننده ساختمان های موضوع توافقنامه چهار جانبه صادر کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)  به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، به اطلاع کلیه ناظران هماهنگ کننده ساختمان‌های موضوع توافق‌نامه چهارجانبه در خصوص ارائه گزارش می رساند؛با توجه به پاسخ‌های واصله به سازمان، بعضاً مشاهده می‌گردد برخی از ناظران محترم در گزارش‌های خود عدم رعایت مقررات ملی ساختمان در بخشهای مختلف(مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان)، را به سازنده مسوول پروژه متذکر و به سازمان استان نیز اعلام نموده‌اند، مجدداً ضمن یادآوری وظایف و مسوولیت‌های مربوط به ناظران پروژه‌ها که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان(نظامات اداری) بطور صریح به آن اشاره گردیده است، اعلام می‌دارد، صرفاً گزارش تخلف انجام شده در پروژه توسط ناظران به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان، کافی نبوده و رافع مسوولیت‌های قانونی و حقوقی ناظران ساختمانی نمی‌باشد و لزوماً می‌بایست اقدامات قانونی ذکر شده در مفاد مباحث بیستگانه مقررات ملی ساختمان نیز به موازات اقدامات فوق تا حصول نتیجه و اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی با نقشه‌های مصوب و رعایت کلیه مباحث بیستگانه مقررات ملی ساختمان از زمان شروع عملیات ساختمانی تا پایان عملیات ساختمانی برای ناظران محترم محرز گردد. بدیهی است در صورت وجود هر گونه عدم تطابق عملیات ساختمانی با نقشه‌های مصوب و عدم رعایت مقررات ملی ساختمان، اقدامات قانونی لازم می‌بایست تا حصول نتیجه انجام پذیرفته و در غیر این صورت مسوولیت عدم رعایت ترتیبات و اقدامات فوق به عهده ناظران محترم می‌باشد.

 

 

 

    نظرات