انتشار کتاب مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روسازی‌های بتنی و آسفالتی

انتشار کتاب مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روسازی‌های بتنی و آسفالتی

بنانیوز-کتاب مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روسازی‌های بتنی و آسفالتی، توسط علی‌اکبر رمضانیانپور, نگین اعرابی تالیف گردیده است که در انتشارات نگارنده دانش منتشر شده است.

نام کتاب:مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روسازی های بتنی و آسفالتی 

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۶۱۹۰-۳۸-۹ 

نام مولف: دکتر علی اکبر رمضانیانپور - مهندس نگین اعرابی 

 تعداد صفحات:۱۱۲


{اطلاعات بیشتر}

    نظرات