اثرات مثبت کنترل مضاعف نظام مهندسی در عرصه و ساخت

اثرات مثبت کنترل مضاعف نظام مهندسی در عرصه و ساخت

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران خبر داد:اثرات مثبت کنترل مضاعف نظام مهندسی در عرصه و ساخت.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)،دکتر سعید غفرانی با بیان اینکه قواعد نظام مهندسی در صورتی که در چرخه ساخت وساز رعایت شود میزان حوادث در گود برداری کاهش می یابد،گفت: قانون نظام مهندسی به شکل ناقص اجرا می شود در صورتی که باید در فرایند ساخت وساز طراحی خوبی در ۴ رشته انجام و سازنده ذی صلاح اقدام به ساخت وساز کند.

وی در ادامه افزود: سازمان نظام مهندسی اعلام آمادگی برای همکاری می کند ولی متاسفانه عدم همکاری نهاد وسازمان های زیرربط از جمله شورای شهر ،شهرداری ها و مردم باعث ساخت وساز غیر فنی می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه تصریح کرد: به کار گیری سرمایه های ملی از جمله مهندسان کشور باعث باعث کاهش آسیب های ساخت وساز می شود.

غفرانی با اشاره به اینکه حضور کامل نظام مهندسی در چرخه ساخت وساز تنها ۲۵ درصد است،گفت: کنترل نقشه های ساخت وساز و وجود سازنده ذی صلاح از جمله اقدامات این سازمان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه در ۷۵ درصد باقی مانده حضور نظام مهندسی بسیار کم رنگ است گفت: متاسفانه نظام مهندسی در ساختمان های با متراژ و وطبقات کم به طور عمده زیر دانه هستند دارای عدم سازنده ذی صلاح هستند نیازمند دقت بسیار هستند که متاسفانه نکات مهندسی در این ساختمان ها رعایت نمی شود حضور بسیار کمی دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی درا دامه اظهار داشت:امیدوارم با همکاری مدیریت شهری حضور نظام مهندسی در چرخه ساخت وساز پر رنگ تر شود.

غفرانی در ادامه تصریح کرد: شناسنامه فنی با ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی گره خورده و همچنان برای ساختمان های بالای ۲ هزار متر که فرایند قانون ماده۳۳ در این متراژ های به طور کامل رعایت می شود صادر می گردد.

وی با بیان اینکه ۲ هزارمتر بخشی از ساخت وسازشهر تهران را شامل می شود،گفت:در صورتی که بتوانیم این متراژ را به ۵۰۰ مترمربع کاهش دهیم می توانیم این فرایند را که به عنوان هویت ساختمان به شمار می رود. در تمامی واحدهای بالای ۵۰۰ متر استان تهران اجرا کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی در ادامه توضیح داد: بافت های فرسوده با حساسیت بیشتری توسط این سازمان دنبال می شودو به همین منظور تفاهم نامه با سازمان نوسازی شهرداری تهران برای افزایش نظارت برای ساختمان ها منعقد گردید.

غفرانی در ادامه تصریح کرد: کنترل مضاعف سازمان نظام مهندسی اثرات خوبی در عرصه وساخت وساز بافت های فرسوده داشته وزمینه ساز مهندسی سازی بافت های فرسوده شده است.

وی در ادامه در ادامه تصریح کرد:طبق قانون سازمان نظام مهندسی با همکاری سایر بخش ها ذی ربط در صورتی که شاهد فرسوده سازی بافت های فرسوده باشد مانع ادامه ساخت واحد می شود .

 

نظام مهندسی

    نظرات