اعلام آخرین وضعیت فروش ساختمان اداری کاشی اصفهان

اعلام آخرین وضعیت فروش ساختمان اداری کاشی اصفهان

کاشی اصفهان آخرین وضعیت فروش ساختمان اداری خود در اصفهان را منتشر کرد.www.BanaNews.ir

کاشی اصفهان ۲۲ دی‌ماه طی قراردادی یک واحد ساختمان اداری خود واقع در شهر اصفهان را به مبلغ ۵/۳۰ میلیارد ریال به شرکت بیمه پاسارگاد فروخته است. این در حالی است که ارزش دفتری ملک مزبور معادل ۵/۱ میلیارد ریال است و سود حاصل از معامله مزبور معادل ۲۹ میلیارد ریال خواهد بود.

از سوی دیگر کاربری ملک مزبور براساس استعلام اخذ شده شرکت از شهرداری اصفهان کاربری ورزشی اعلام شده است. کاشی اصفهان اقدامات لازم برای اخذ مجوز از شهرداری اصفهان بابت استفاده کاربری اداری ملک مزبور را انجام داده است، اما تا کنون به نتیجه مشخصی منجر نشده است.

براساس قرارداد، کاشی اصفهان مکلف است تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۰ نسبت به تغییر کاربری ملک مزبور اقدام کند. در غیر این صورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ کرده و ضمن باز پس گرفتن مبلغ ۲۰ میلیارد ریال پیش‌پرداخت خرید، مبلغ ۵ میلیارد ریال به عنوان خسارت اخذ کند یا اینکه خریدار می‌تواند با قبول وضعیت موجود پرداخت ۲۰ میلیارد ریال پیش‌پرداخت ثمن معامله، معامله را قطعی فرض کرده و هیچ گونه وجهی به شرکت پرداخت نکند؛ بنابراین مبلغ فروش قرارداد به میزان ۵/۱۰ میلیارد ریال کاهش خواهد داشت که این امر نیز منجر به کاهش سود به مبلغ مزبور خواهد شد. این در حالی است که اگر شرکت بتواند کاربری ملک مزبور را از ورزشی به کاربری اداری تغییر دهد، هزینه‌های تغییر کاربری، سود حاصل از فروش محاسبه شده را کاهش خواهد داد. بنابراین گزارش در صورتی که توافق لازم با شهرداری اصفهان در خصوص تغییر کاربری ساختمان صورت گیرد، کاشی اصفهان گزارش تعدیل سود امسال را تا پایان سال به بازار اعلام خواهد کرد.

به گفته مدیرمالی کاشی اصفهان، این ساختمان جزو دارایی غیرمولد در شرکت کاشی اصفهان بود که در صورت فروش قطعی، بودجه تعدیلی امسال را اعلام می‌کنیم.

 

 

 

    نظرات