دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)،دومین  کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری، ۹ تا ۱۰ دی ماه ۱۳۹۳ توسط دبیرخانه دایمی کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در تهران برگزار می شود.

از تمامی محققین، مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعون می گردد جهت ارسال چکیده مقالات خود تا ۱ مهر ماه و همچنین بمنظور ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۵ آذر ماه با توجه به محورهای اصلی ذیل اقدام نمایند.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی کنفرانس مراجعه نمایند.

محورهای کنفرانس بدین شرح می باشد:

نقش و جایگاه کارگروه‌های مدیریت بحران کشوری و دیگر سازمان‌ها در مدیریت بحران

 • نقش رسانه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی

 • نقش سیستم‌های ارتباطی، اطلاعاتی و مخابراتی

 • نقش واحدهای مدیریت بحران سازمانی در مدیریت بحران شهری

 • نقش آمادگی در کاهش آسیب پذیری از بحران‌های شهری

 • ارزیابی آسیب پذیری، آسیب رسانی و ریسک شریانهای حیاتی در بحران‌های طبیعی

 • الگوی مدیریت شهری یکپارچه در بحران

 •  طراحی شهری، شهرسازی، تأسیسات، پایانه‌ها، مترو و بافت‌های فرسوده

 • تحلیل نقش سامانه‌های ICS و NIMS در مدیریت بحرانهای طبیعی

 • قوانین و مقررات حقوق در مدیریت بحران شهری

 • و...

HSE

 • مدلها وروشهای ارزیابی ریسک HSE در صنایع

 • مدلها و روشهای تجزیه و تحلیل علل حوادث صنعتی

 • الکوهای بهینه استقرار سیستم HSE در مدیریت شهری

 • بررسی عناصر سامانه HSEدر مدیریت شهری

 •  راهکارهای ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست در فعالیتهای شهری

 • ارائه راهکار برقراری ارتباط بین مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و بهره‌وری فعالیتهای شهری

 • نظامهای اقتصادی در HSE صنعتی

 • و...

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

  نظرات