دستورالعمل خرید و فروش مسکن مهر ابلاغ شد

دستورالعمل خرید و فروش مسکن مهر ابلاغ شد

http://www.bananews.ir/وزیر راه و شهرسازی به منظور رونق بخشی به بازار مسکن پیرو مصوبه هیت دولت در تاریخ ۲ اسفند ۹۲ مبنی بر حذف محدودیت های معاملات مسکن مهر، «دستورالعمل اجرایی معاملات ثانویه مسکن مهر اعم از واحد های تمام شده و نیمه تمام» را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)،در این ابلاغ عباس آخوندی اظهار امیدواری کرده است: ضمن انجام هماهنگی لازم با سیستم بانکی و حفظ حقوق شهروندان نسبت به انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مناسب فرایندهای منظور شده در دستور العمل تدابیر مناسب اتخاذ شود.

 

بنابر دستورالعمل اجرایی معاملات ثانویه مسکن مهر نقل و انتقال هر واحد مسکن مهر صرفا با شرط عدم بدهی معوق انتقال دهنده به بانک عامل از بابت اقساط تسهیلات دریافتی و به دولت (سازمان ملی زمین و مسکن/ شرکت عمران شهرهای جدید) از بابت اجاره عرصه و یا با تسویه بدهی های معوق مذکور و سایر بدهی های احتمالی مربوط به واحد مسکن مهر (اعم از استفاده از تنخواه سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای تکمیل واحد و یا تسویه کامل سهم آورده به سازنده) صورت می گیرد.

همچنین نقل و انتقال عرصه واعیان مسکن مهر ملکی (خودمالک) که فروش اقساط قطعی یا تدریجی آن انجام گرفته باشد، متقاضیان نقل وانتقال به صورت همزمان برای تغییر نام مدیون به بانک مراجعه و بانک عامل پس از انجام تشریفات قانونی و تسویه بدهی معوقه و به روز رسانی اقساط نسبت به تغییر نام مدیون در دفترچه فروش اقساطی اقدام کند.

بنابر این گزارش نقل و انتقال اعیان واحدهای مسکن مهر در اراضی دولتی (۹۹ ساله) در مواردی که دفترچه فروش اقساطی صادر شده استمتقاضیان نقل وانتقال برای تغییر نام مدیون همزمان به بانک مراجعه و بانک پس از انجام تشریفات قانونی و تسویه بدهی معوقه وبروز رسانی اقساط مراتب را به مرجع صدور معرفی نامه (اداره کل راه وشهرسازی، شرکت عمران شهرجدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) برای جایگزینی مستاجر در قرارداد اجاره اعلام می کند؛ پس از تغییر نام مستاجر و اعلام مراتب به بانک، بانک برای تنظیم سند رسمی انتقال اعیان و مرجع صدور معرفی نامه برای تنظیم سند رسمی اجاره عرصه متقاضیان را به دفترخانه رسمی معرفی کند.

در مواردی که صرفا دفترچه فروش اقساطی صادر شده و سند اعیان صادر نشده است متقاضیان پس از طی تشریفات قانونی در بانک مراتب را به مرجع صدور معرفی نامه (اداره کل راه وشهرسازی، شرکت عمران شهرجدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) برای تنظیم و جایگزینی نام انتقال گیرنده به عنوان مستاجر جدید در قرارداد اجاره عرصه و همچنین اصلاح نام گیرنده در قرارداد پیش فروش یا صورتجلسه (برگه) تخصیص واحد وتسویه بدهی احتمالی انتقال دهنده بابت سهم آورده متقاضی به سازنده اعلام می کند؛ پس از تغییر نام مستاجر و اعلام مراتب به بانک، بانک عامل نسبت به تغییر نام مدیون و صدور دفترچه فروش اقساطی به نام گیرنده اقدام کند.

بنابر این گزارش نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر نیمه تمام فاقد دفترچه فروش اقساطی و دارای قرارداد پیش فروش یا صورتجلسه (برگه) تخصیص واحد (۹۹ساله یا خود مالک دارای ضمانت خرید) منوط بر اینکه در قرارداد پیش فروش و یا صورتجلسه تخصیص واحد نام پروژه، بلوک، طبقه و واحد تعیین و قید شده باشد وسفت کاری آن به اتمام رسیده باشد با توجه به اینکه ممنوعیت و محدودیتی در این مرحله وجود ندارد در صورتی که پروژه قابلیت تقسیط تسهیلات و اخذ دفترچه فروش اقساط را داشته باشد ابتدا باید فروش اقساطی انجام سپس به طریق گفته شده در فوق عمل کرد.

همچنین در صورتی که به هیچ عنوان قابلیت فروش اقساطی وجود ندارد فرایند تغییر نام پیش خریداردر قرارداد پیش فروش و یا صورتجلسه تخصیص واحد پس از مراجعه همزمان متقاضیان نقل و انتقال به اداره کل راه وشهرسازی، شرکت عمران شهرجدید و یا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت می پذیرد.

در تبصره ۳ «دستورالعمل اجرایی معاملات ثانویه مسکن مهر اعم از واحد های تمام شده و نیمه تمام» تاکید شده است که شخص خریدار واحد مسکن مهر(واحد های تمام شده و نیمه تمام) صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را خریداری و تغییر نام مدیون در بانک و انتقال سند اعیانی را به انجام برساند. مسئولیت بررسی و نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده بانک عامل است.

 

مهر

    نظرات