افزایش ۱۱ درصدی اجاره‌نشینی

افزایش ۱۱ درصدی اجاره‌نشینی

http://www.bananews.irمیزان قرار‌دادهای اجاره در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت و نسبت به خرداد پارسال با روند افزایشی مواجه بوده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبا توجه به آمارهای معاملات مسکن در خرداد‌ امسال، از ۲۰۳ هزار معامله منعقد شده در بخش مسکن ۷۲ هزار مورد‌ آن مربوط به قرار‌دادهای اجاره بوده است.

میزان قرار‌دادهای اجاره مسکن در خرداد‌ امسال نسبت به اردیبهشت‌ ماه بیش از ۶۰۰۰ مورد (معادل ۹ درصد) افزایش داشته است.

همچنین این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است.

براساس آمار ثبت‌ شده معاملات مسکن از میزان کل قرار‌دادهای منعقد شده در خرداد‌ امسال ۳۵ درصد مربوط به بخش اجاره بوده است.

با توجه به آغاز فصل جابجایی هر ساله بازار اجاره از خرداد ماه رونق می گیرد و در تابستان نیز به اوج خود در طول سال می‌رسد البته با توجه به افزایش قیمت خانه و کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های اخیر این روند چشمگیر تر شده است.

طبق آنچه دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه ۷۰، از سال ۱۳۸۰ شروع به افزایش نموده و در سال ۱۳۹۲ به حدود سه برابر سال ۱۳۸۰ رسیده است.

بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با ۷۵ متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال ۱۳۹۱ ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.

 

ایسنا

    نظرات