‌مقابله با بحران کم آبی، با مهندسی آب

‌مقابله با بحران کم آبی، با مهندسی آب

http://www.bananews.ir/‌سرپرست دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه بحران آب در کشور را جدی دانست و خواستار توجه به این موضوع با استفاده از مهندسی آب و منابع آبی شد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irدکتر حسین آگهی بر لزوم تدوین برنامه‌ای جامع و کل نگر در خصوص مقابله با بحران آب تاکید کرد.

سرپرست دانشکده کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به اینکه ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، گفت: این مسئله لزوم نظارت و کنترل آب مصرفی در این بخش را نشان می‌دهد، چرا که با نظارت و کنترل آب مصرفی در بخش کشاورزی می‌توان تا حد زیادی به مقابله با بحران کم آبی پرداخت.

 

وی در ادامه با اشاره به پایین بودن راندمان آبیاری در بخش کشاورزی، هدر رفت آب در این بخش را بالا ارزیابی کرد و گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی استفاده از روش‌های نوین آبیاری به جای روش‌های کنونی است.

آگهی در ادامه از ناکافی بودن آموزش ها و برنامه‌های ترویجی در این زمینه سخن گفت و افزود: باید کارهای ترویجی و آموزشی بیشتری در راستای جایگزین کردن روش‌های آبیاری با راندمان بالا با روش‌های فعلی آبیاری که بازدهی کمی دارند، انجام گیرد.

وی یارانه‌هایی که دولت در ارتباط با احداث سیستم‌های آبیاری نوین به کشاورزان می‌دهد را در این زمینه اثرگذار دانست.

آگهی استفاده از کشت‌های جایگزین را راهکار دیگر مقابله با بحران کم آبی در کشور دانست و گفت: به نظر می‌رسد استفاده از سیاست‌های تشویقی می‌تواند در این زمینه بیشتر موثر باشد، بعنوان مثال باید شرایطی فراهم شود تا کشاورزانی که به کشت‌های با نیاز آبی کم می‌پردازند، جوایز و یارانه‌هایی دریافت کنند و در مقابل به آن دسته از کشاورزانی که به کشت‌های با نیاز آبی بالا می‌پردازند، یارانه پرداخت نشود.

وی افزود: این اتفاق خواهد توانست تا حد زیادی در گرایش کشاورزان به کشت‌های با نیاز آبی کم اثرگذار باشد.

سرپرست دانشکده کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه در ادامه گفت: واقعیت این است که کشور ما در منطقه‌ای خشک و نیمه خشک واقع شده و همین مسئله می‌تواند در بروز بحران کم آبی نقش مهمی داشته باشد و به همین دلیل برون رفت از این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی درست است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون مشکل جدی در زمینه کم آبی در کشور وجود نداشته است، گفت: این موضوع می‌تواند به یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور تبدیل شود، لذا برای گذر از آن باید مهندسی آب و منابع آبی به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

 

ایسنا

    نظرات