آخوندی دستور داد: بازنگری طرح جامع مسکن

آخوندی دستور داد: بازنگری طرح جامع مسکن

http://www.bananews.ir/گزارش"نتایج بازنگری طرح جامع مسکن" شامل جزئیات مورد نظر در این طرح در دومین نشست شورای هماهنگی مسکن در حضور وزیر راه وشهرسازی ارائه و مقرر شد این طرح با رویکرد تدوین مدل های اقتصادی، جمعیتی و نیازسنجی اصلاح و از نظرات مشاوران و کارشناسان خبره در این زمینه استفاده شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir "نتایج بازنگری طرح جامع مسکن" مشتمل بر معرفی مراحل مختلف انجام طرح‎‏‏‏‏، نتایج مصوب در کمیته های ارزیابی، مفروضات طرح، هدف گذاری برنامه، همچنین اعلام سهم هر یک از عوامل تاثیر گذار بر نیاز به ساخت واحد مسکونی، حجم ساخت و ساز های مورد نیاز، حجم سرمایه گذاری موردنیاز و مساحت زمین جدید مورد نیاز ساخت و ساز شهری تا افق طرح جامع مسکن ۱۴۰۵ در دومین نشست شورای هماهنگی مسکن توسط مسئولات ذیربط ارائه شد.

همچنین در ادامه این جلسه گزارش" تامین مالی مسکن" مشتمل بر اهمیت بخش مسکن در اقتصاد، تاریخچه و عملکرد بانک مسکن در حوزه مسکن، چکیده اطلاعات مالی بانک تا پایان سال ۱۳۹۲، جایگاه بانک مسکن در نظام بانکی کشور و سیاست های اعتباری بخش مسکن و عملکرد بانک در بخش مسکن ارائه شد.

بنابر این گزارش در دومین نشست شورای هماهنگی مسکن که با حضور وزیر راه وشهرسازی به تاریخچه و عملکرد حساب صندوق پس انداز مسکن، مشکلات طراحی مدل خودکفایی صندوق، مهم ترین دلایل کمبود منابع صندوق، مزایای حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز نسبت به صندوق پس انداز مسکن، اهداف استراتژیک بانک و ابزار ها و راهکار های تقویت منابع مالی بانک و... پرداخته شد.

وزیر راه و شهرسازی در دومین نشست شورای هماهنگی مسکن دستور داد گزارش"نتایج بازنگری طرح جامع مسکن" با رویکرد تدوین مدل های اقتصادی، جمعیتی و نیازسنجی و زمین اصلاح و از نظرات مشاوران و کارشناسان خبره در این زمینه استفاده شود.

 

ایسنا

    نظرات