راه اندازی اولین پارک علم و فناوری تخصصی انرژی در کشور

راه اندازی اولین پارک علم و فناوری تخصصی انرژی در کشور

http://www.bananews.ir/معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی و امور فناوری وزارت علوم از راه اندازی اولین پارک علم و فناوری تخصصی در کشور خبر داد و گفت: این پارک با مشارکت وزارت نیرو در تهران به زودی راه اندازی می شود.

به گزارش بنانیوز ؛ محمد صادق خیاطیان گفت: برای ارتباط بیشتر با صنعت ایجاد پارکهای تخصصی در دستور کار است که پارک علم و فناوری انرژی یکی از این پارکها به شمار می رود.

وی افزود: بر آن هستیم تا فناوری پارکهای علمی و فناوری را افزایش دهیم و از طریق دفاتر تبادل فناوری به توسعه کارآفرینی و تجاری سازی در دانشگاهها بپردازیم.

خیاطیان در خصوص نیازهای پژوهشی گفت: در اجرای بند الف قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که بخش خصوصی نیاز پژوهشی خود را به دانشگاهها ارائه کند و دانشگاهها هم در راستای نیاز این شرکتها به انجام پژوهش بپردازند و ۵۰ درصد هزینه اجرای طرح از سوی بخش خصوصی و ۵۰ درصد بقیه از طرف علوم و تحقیقات و فناوری هزینه شود.

    نظرات