جزئیات نخستین صندوق زمین و ساختمان بازار سهام

جزئیات نخستین صندوق زمین و ساختمان بازار سهام

http://www.bananews.ir/سرانجام پذیره نویسی اولین صندوق زمین و ساختمان شنبه با عنوان صندوق نسیم آغاز می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمدلسازی این صندوق که از سال ۸۶ در سازمان بورس آغاز شده بود، از اواخر سال گذشته مجددا مورد بازطراحی مهندسی مجدد قرار گرفت تا با رساندن فصل مشترکی در مفاهیم و معانی میان بازار سرمایه و بازار مسکن، از این پس بازار مسکن قادر به تامین مالی از بخش بازار سرمایه باشد.

 

مصطفی ازگلی مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن در جمع رسانه های خبری به تشریح مزایای صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای اقتصاد کلان و اقتصاد مسکن پرداخت و اظهار داشت: این صندوق ها به جمع آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سوی ساخت و ساز مسکن و گسیل نقدینگی به سمت تولید مسکن و نه دلالی آن کمک می کنند.

این مقام مسئول همچنین با تاکید بر تقویت طرف عرضه واحدهای ساختمانی (اعم از واحدهای مسکونی، تجاری، اداری) و تقویت بازار سرمایه در راستای تاکید مسوولان ارشد نظام و تاکید قوانین بالادستی، به شفافیت بالای این صندوق ها و کاهش احتمال سوء‌استفاده از منابع صندوق در پروژه‌های ساخت مسکن از باب هزینه کرد پروژه‌ها و کیفیت مصالح به کار رفته در آن و مدت زمان اجرای پروژه اشاره کرد.

ازگلی مزایای صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای سرمایه گذاران را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: به واسطه حضور این صندوق ها شاهد افزایش یا حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذار (ولو با سرمایه اندک) در برابر افزایش قیمت زمین و ساختمان و مشارکت سرمایه‌گذاران در ساخت پروژه خواهیم بود.

وی اظهارداشت: متقاضیان با سرمایه گذاری در صندوق‌های زمین و ساختمان می‌توانند پرتفولیوی خود را تنوع بخشیده و ریسک پرتفوی خود را تعدیل کنند.

وی همچنین با اشاره به نقدشوندگی بالاتر این صندوق‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم در بخش ساخت و ساز، بر شفافیت بالا به دلیل نظارت‌های مختلف ارکان نظارتی صندوق (اعم از نظارت بر پیشرفت فیزیکی پروژه و نظارت بر پیشرفت مالی پروژه)ُ تاکید کرد.

وی حضور این صندوق ها را برای سیستم بانکی مفید دانست و گفت: با تاسیس و آغاز به فعالیت این صندوق‌ها، فشار سازندگان از سیستم بانکی برای تامین مالی بخش مسکن کمتر می‌شود و تامین مالی بخش مسکن از تامین مالی بدهی محور به سمت تامین مالی مشارکتی (آنهم با مشارکت عموم سرمایه‌گذاران و از طریق بازار سرمایه) سوق خواهد یافت.

او در این میان از کاهش ارزش دارأیی‌های صندوق، افزایش هزینه‌های ساخت، عدم اتمام پروژه در موعد مقرر و ریسک کاهش قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به عنوان ریسک های صندوق زمین و ساختمان نام برد.

وی حضور ناظر را به عنوان یکی از ارکان صندوق مورد اشاره قرار داد که به واسطه ناظر طرح توجیهی پروژه شامل نقشه‌ها، مراحل ساخت و درصدهای پیشرفت فیزیکی که انجام هر مرحله به صورت تجمعی به پیشرفت فیزیکی کل پروژه می‌افزاید، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین نظارت بر اجرای پروژه جهت تطبیق با طرح توجیهی پروژه و استانداردها و مقررات ملی ساختمان، بررسی و تائید صورت وضعیت‌های پیشرفت فیزیکی تهیه شده توسط مدیر ساخت با انجام بازدیدهای لازم از پروژه از دیگر وظایف ناظر صندوق محسوب می شود.

به گفته وی، گزارش‌های دوره‌ای پیشرفت پروژه براساس صورت وضعیت‌های تائید شده در هرماه، حداکثر ۱۰ روز کاری پس از پایان هرماه از سوی ناظر صندوق تهیه می شود.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن در ادامه اظهارات خود به بازار گردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق اشاره کرد که در پی این امر بازارگردان موظف است تا زمان ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در پایان دوره فعالیت، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به استثناء‌ واحدهای سرمایه‌گذاری در تملک ارکان صندوق را براساس دستورالعمل بازارگردانی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، انجام دهد.

وی هر گونه تصمیمی درخصوص افزایش سرمایه و روش های فروش واحدهای ساخت را مربوط به اختیارات هیات مدیره صندوق دانست و گفت: در صورت نیاز در هر مرحله برای پرداخت هزینه‌های اجرای پروژه و سایر هزینه‌های صندوق بر اساس تصمیم هیات مدیره، صندوق از افزایش سرمایه برخوردار خواهد شد که این افزایش سرمایه نیز به روش حق تقدم صورت می گیرد.

وی ادامه داد: تعیین روش فروش و تصویب فرآیند فروش و پیش فروش، اتخاذ تصمیمات لازم در فرآیند مناقصه یا در فرآیند فروش و پیش‌فروش واحدهای ساختمانی پروژه نیز از سوی هیات مدیره صورت می گیرد.

ازگلی در بیان تشریفات پیش فروش یا فروش واحدهای ساختمانی گفت: فرآیند فروش واحدهای ساختمانی پروژه باید مطابق رویه ای صورت پذیرد که به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق به تایید سازمان می‌رسد. روش فروش اعم از روش مزایده، اعطای اولویت به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری برای پیش‌خرید یا خرید واحدهای ساختمانی پروژه و روش مذاکره یا ترکیبی از آنها و اسناد و مدارک مزایده (در صورت تصمیم به مزایده)، نحوه تعیین قیمتهای پایه، بودجه تبلیغات و محل تامین آن، چگونگی تبلیغ و اطلاع رسانی و نمونه قراردادهایی که با خریداران یا پیش¬خریداران واحدهای ساختمانی منعقد می‌شود، باید در رویه پیش‌فروش یا فروش واحدهای ساختمانی پیش بینی شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که رویه پیش فروش یا فروش واحدهای ساختمانی ظرف سه ماه از شروع دوره تصفیه توسط هیئت مدیره صندوق تنظیم نشده یا به تایید سازمان نرسد و یا در صورت تنظیم، تایید و اجرای آن، واحدهای ساختمانی ظرف یکسال پس از شروع دوره تصفیه صندوق، به صورت کامل، فروش نرود، آنگاه فروش واحدهای ساختمانی یا ادامه فروش واحدهای ساختمانی باقیمانده، از طریق فرآیند مزایده و مطابق "دستورالعمل تدوین روش و تهیه اسناد مزایده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان" تا فروش همه واحدهای ساختمانی پروژه انجام خواهد شد.

وی در مور محاسبه خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری ابراز داشت: خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری یا به بهای تمام شده محاسبه می شود یا بر مبنای خالص ارزش جایگزینی.

او اینگونه ادامه داد: گزارش خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری به بهای تمام شده بر مبنای بهای تمام شده پروژه بوده و از صورتهای مالی صندوق استخراج می شود، این گزارش حداکثر ظرف ۴۵ روز در پایان هر سه ماه تهیه و در گزارشهای شش ماهه، حسابرس صندوق می باید در رابطه با صحت محاسبات خالص ارزش هر واحد اظهار نظر کند.

وی اضافه کرد: در بررسی خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری بر مبنای ارزش جایگزینی، هر یک از دارایی های مشهود و نامشهود با توجه به قیمت های روز مورد بررسی قرار می گیرد.

وی در ادامه به جزییات صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان نسیم پرداخت و گفت: این پروژه که در منطقه ۲۲ شهرداری تهران به اجراء خواهد آمد با برخورداری از متراژ خالص ۸ هزار متری و متراژَ ناخاص ۱۳ هزاری (همراه با مشاعات) دارای کاربری مسکونی است.

وی در خصوص ارکان این صندوق نیز از شرکت توسعه بازار سرمایه تهران به عنوان مدیر صندوق، شرکت عمرانی مسکن گستر به عنوان مدیر ساخت، شرکت پردیس ایران به عنوان ناظر نام برد.

این مقام مسئول در پایان ادامه داد: همچنین شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین متولی صندوق و گروه سرمایه گذاری بانک مسکن تعهد پذیره نویسی آن را بر عهده دارد.

 

ایسنا

    نظرات