ضرورت تدوین راهکارهای خروج تورمی از بازار مسکن

ضرورت تدوین راهکارهای خروج تورمی از بازار مسکن

http://www.bananews.ir/یکی از راهکارهای خروج تورم از بازار مسکن جلوگیری از فساد و رانت خواری است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)عبدالمجید سجادی عضو هیئت مدیره سندیکای پیمانکاری استان تهران و مدیر عامل شرکت راملکه پیمانکاری افزود : وجود فساد و رانت در بازار مسکن باعث می شود قیمت ها افزایش بی رویه و غیر منطقی را دنبال کند .

وی با تاکید براینکه افزایش قیمت مصالح ساختمانی در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار است خاطر نشان کرد : مدیریت بساز بفروش های بازار مسکن و به نظم درآوردن آنها می تواند از نوسان و افزایش بی رویه قیمت ها در راستای سودآوری بیشتر جلوگیری کند .

سجادی با بیان اینکه چنانچه بسازبفروش ها بخواهند با هر قیمتی زمین و مساکن خود را بفروشند هرج و مرج در بازار مسکن حاصل می شود اظهار داشت : مسکن مهر برنامه و طرح خوب و جامعی بود اما متاسفانه اصول آن بر پایه بی مطالعه بودن و بی برنامه گی تدوین شد .

وی در ادامه اضافه کرد : مسکن مهر بایستی به درستی هدایت و مدیریت شود.

سجادی با اشاره به کنترل و نظارت در ساخت و ساز مسکن افزود : سازمان نظام مهندسی با شرط نظارت بر وضعیت مساکن می تواند ساخت و سازهای مطلوب را به درستی ساماندهی و مدیریت کند .

وی در ادامه تاکیید کرد : ساختمان هایی که ساخته می شوند باید زیر نظر متوالیان این امر کنترل و نظارت شوند و مهندسان به معنای واقعی نظارت واقعی و عالیه داشته باشند .

وضعیت ساخت و سازهای بخش دولتی مطلوب است

کامران رهی معاونت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری گفت : کیفیت در ساخت و سازهای دولتی بر حسب نظارت ها و برنامه ریزی های انجام شده مطلوب است و قوانین و عموماً رعایت می شود .

وی تصریح کرد:در ساخت و سازهای خصوصی باید نظارت های عالیه در اجرا ورعایت قوانین و مقررات بیشتر مورد توجه متوالیان امر قرار بگیرد .

رهی اظهار داشت: در ساخت و سازهای دولتی عموماً پیمانکاران بخش خصوصی با شرکت در مناقصات و برنده شدن در آن وارد این پروژها می شوند و سایر هزینه ها و سرمایه ها براساس اعتبارات سالیانه دولتی انجام می شود .

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات