کتاب اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی منتشر شد

کتاب اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی منتشر شد

http://www.bananews.ir/بنانیوز- کتاب اصول، مقررات و روشهای مدیریت پیمان طرح های عمرانی، نوشته دکتر مهدی روانشادنیا، توسط انتشارات سیمای دانش منتشر شد.
به گزارش بنانیوز ؛ این کتاب یک مرجع پایه در زمینه قوانین و مقررات طرح های عمرانی، روشهای قراردادی، تأمین مالی و اجرای طرح ها است و قابل استفاده مدیران، مهندسان حرفه ای و محققان در زمینه مدیریت اجرایی پروژه های عمرانی است.
نویسنده در مقدمه کتاب آورده است:
بنا به گزارش بانک جهانی ایران رتبه ۱۶۹ در سهولت صدور مجوز ساختمانی، رتبه ۱۲۹ در مراحل حل اختلافات و رتبه ۱۵۲ در انجام کسب و کار را دارد. همچنین، رتبه ایران از نظر کیفیت زیر ساختارها ۷۵ دنیا بوده، در حالی که کشور همسایه امارات متحده عربی رتبه ۱۱ و عربستان سعودی رتبه ۲۹ را دارند. این در حالیست که طبق سند چشم انداز بیست ساله کشور، جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ دست یافته به «جایگاه اول اقتصادی»، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ در نظر گرفته شده است. تحقق چنین وضعی جز با اصلاحات ساختاری گسترده، به ویژه در برنامه ریزی اجرای طرح های زیرساختی و کارا شدن نظام فنی اجرای طرح های عمرانی کشور امکان پذیر نیست.
در بررسی عوامل چنین وضعیتی می توان مسائل را در قالب سه گروه زیر طبقه بندی نمود:
- مسائل سیستمی دامنگیر شبکه طرح های نظام فنی اجرایی کشور
- نظام پیدایش و ساختارهای تأمین مالی و اجرای طرح های عمرانی
- مشکلات قانونی و حقوقی حین طراحی، اجرا و بهره برداری طرح ها
این کتاب، قصد دارد تا با نگاهی نقادانه به موضوعات، ضمن طرح جامع مبانی مربوطه مرجعی برای علاقمندان مدیریت قراردادها، مبانی حقوقی و مقررات طرح های عمرانی و نظام فنی اجرایی طرح های عمرانی کشور باشد.
فصلهای ۱ تا ۵ کتاب ضمن بررسی اصول و مبانی کلی حاکم برنظام فنی و اجرایی، دستگاههای اجرایی عمده، دستگاههای نظارتی، قوانین مهم کشور (همچون قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و...) را مورد بررسی قرار می دهند. این فصول، ضمن انجام برخی مقایسه های تطبیقی با سایر کشورهای دنیا، راهکارهایی برای بهبود وضعیت شبکه طرح های عمرانی کشور ارائه می دهند.

در افزایش بهره وری کار و سرمایه، عوامل اجرایی طرح ها، نظام تعریف بهینه طرح و روش های جدید اجرای پروژه مانند روشهای دگر اجرای BOT و یا مشارکتهای بخش خصوصی و دولتی در قالب انواع PPP می تواند کارگشا باشد. این موضوعات در فصل های ۶ تا ۸ از دیدگاه کلیه ذینفعان طرح های عمرانی مطرح شده است.
فصل های ۹ تا ۱۲ کتاب، تشخیص صلاحیت عوامل اجرایی، روند برگزاری مناقصات، ارجاع کار و نحوه عقد و مدیریت قراردادها را مورد بحث قرار می دهند. همچنین، ابهام در اختیارات و وظایف کارفرما و پیمانکار، بروز دعاوی متعدد، مشکلات محاسبه فهرست بهایی، مسائل محاسبه تأخیرات مجاز و غیر مجاز، برخی عدم شفافیت ها در شرایط تعلیق، خاتمه و فسخ پیمانها در فصل آخر کتاب مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش از کتاب شرایط عمومی پیمان ایران و فیدیک مقایسه شده اند و راهکارهایی برای بهبود وضع موجود ارائه شده است.
به گفته مولف، تدوین این کتاب، حاصل بیش از ۵۰۰۰ ساعت کار کارشناسی، در بردارنده بخشی از تجربیات دوازده سال تجربه علمی و اجرایی نگارنده در مسائل حقوقی و قراردادی طرح های عمرانی، بیش از ۲۰ بار تدریس درس اصول و مقررات پیمان و انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد زیر نظر نویسنده می باشد.
علاقمندان، جهت تهیه کتاب می توانند به انتشارات سیمای دانش، عصر دانش، یا آذر یا وبسایت انتشارات سیمای دانش مراجعه کنند.
جهت اطلاعات بیشتر می توان به لینک های زیر مراجعه کرد.

http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=7692

http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=7689

http://www.ravanshadnia.com/page.aspx?id=7719

http://danakhabar.com/fa/news/1183310

http://www.ravanshadnia.com/news.aspx?newsID=6545

 

    نظرات