۲۰ میلیون تن مازاد سیمان در کشور

۲۰ میلیون تن مازاد سیمان در کشور

http://www.bananews.ir/رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تولید ۷۰ میلیون تن سیمان در کشور گفت: در حال حاضر ۲۰ میلیون تن مازاد سیمان در کشور وجود دارد که باید برای آن فکری شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،،محمد شکرچی زاده اظهار داشت: توقف تولید سیمان اضافه ضروری است اما شنیده شده است که گفته می شود تولید سیمان در کشور تا مرز ۱۰۰ میلیون تن افزایش بیابد.

وی افزود: در حالی صحبت از افزایش تولید سیمان مطرح است که حتی اگر تمام پروژه ها در کشور راه بیفتد باز هم ظرفیتی برای استفاده از این حجم سیمان وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: سیمان صادراتی حتی قیمت سوخت مصرفی را نیز به کشور برنمی گرداند اما به دلیل مازاد تولید مجبور به صادرات هستیم.

نایب رییس انجمن بتن ایران در ادامه افزود: آنچه که باید برای صنعت سیمان انجام دهیم این است که نگاه را از یک دیدگاه سنتی به سمت تولید سیمان های متنوع متحول کنیم.

شکرچی زاده با بیان اینکه در بسیاری از کشورها مقاومت های سنتی بتن شکسته شده است، گفت: در این کشورها تا سال دو هزار میلادی مقاومت بتن به مرز ۸۰۰ مگاپاسکال افزایش یافت اما در نهایت این روند را متوقف کردند زیرا به این نتیجه رسیدند که افزایش مقاومت مشکلی را حل نمی کند و به سمت تولید بتن های فوق توانمند حرکت کردند.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر در سطح دنیا بتن های فوق توانمند از حالت آزمایشگاهی خارج شده است و سازه هایی را با این نوع بتن احداث کردند.

شکرچی زاده اظهار داشت: بتن های فوق توانمند باید فرآوری حرارتی شود تا به مقاومت بیش از ۱۵۰ مگاپاسکال برسد اما امروزه راهکارهای تدوین شده تا بدون انجام این اقدامات مقاومت بتن فوق توانمند به ۲۰۰ مگاپاسکال برسد.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به تحقیقات بین المللی انجام شده در مورد بتن گفت: در عرصه اجرا نیز بتن خودمتراکم رشد یابد و در ایران نیز اقداماتی شده است.

شکرچی زاده با اشاره به اینکه مقاومت بسیاری از سازه ها در ایران ۳۵ تا ۴۰ مگاپاسکال است، اظهار داشت: متاسفانه هنوز نتوانسته ایم این جرات را به مجریان و پیمانکاران بدهیم که سازه های مقاوم تری بسازند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت بتن گفت : وقوع زلزله های اخیر در کشور نشان می دهد که بتن ها از نظر مقاومت مناسب نیست و البته در کشور ما در سال های اخیر زلزله های بیش از ۷ ریشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر رخ داده است و اگر این زلزله ها در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر اتفاق بیفتد با یک فاجعه روبرو خواهیم بود اما بتن های مقاوم آسیب های ناشی از زلزله را کاهش می دهد.

شکرچی زاده با اشاره به واگذاری تدوین آیین نامه بتن به مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: فرصتی فراهم شده است تا تناقض ها میان مقررات ملی ساختمان و آیین نامه بتن را برطرف کنیم و از متخصصان داخلی و متخصصان ایرانی خارج از کشور در این زمینه دعوت می کنیم .

نایب رییس انجمن بتن ایران اظهار داشت: سرمایه ها بسیار زیاد است اما بهره وری بسیار کم است و با تلاش بیشتر می توانیم این مشکلات را نیز برطرف کنیم.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات