صدور مجزای پروانه شهرسازی و پروانه ساخت برای ساختمان های شهر

صدور مجزای پروانه شهرسازی و پروانه ساخت برای ساختمان های شهر

www.bananews.irممنوعیت استفاده از بتن دستی از جمله این اقدامات بوده است و فقط در معابری که امکان تردد ماشین بتن نیست، استفاده از بتن دستی آن هم فقط تحت نظارت مستقیم و با حضور مهندس ناظر ممکن است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان این که ارتقای کیفیت ساخت و ساز از اهداف مهم شهرداری تهران است، گفت: در این راستا صدور پروانه شهرسازی و پروانه ساخت برای ساختمان‌های شهر به طور جداگانه انجام می‌شود.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) هیربد معصومی با اشاره به شکل جدید صدور پروانه‌های ساختمانی گفت: یکی از پروانه‌ها، پروانه شهرسازی است که در آن همه اطلاعات و ضوابط و نوع ملک و کاربری مورد نظر در آن ثبت شده‌است.

وی افزود: دومین پروانه مربوط به پروانه ساخت‌است که نیازمند آن است که نقشه‌های ساختمان به تایید سازمان نظام مهندسی برسد و پس از آن پروانه فنی یا پروانه ساخت صادر می‌شود.

معصومی با بیان این‌که پروانه‌های ملاک عمل فعلی دارای مشکلاتی است و اطلاعات کامل در آن وجود ندارد،اظهارکرد: برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی و همچنین اجرای ماده ۳۳ قانون و رفع مشکلات مربوط به آن تاکنون جلسات متعددی با سازمان نظام مهندسی و دفتر تشکل‌های وزارت مسکن برگزار شده‌است و امیدواریم براساس این اقدامات بتوان ارتقای کیفیت ساخت و ساز را بیش از پیش تضمین کرد.

به گزارش بنانیوز به نقل از ایلنا، معاون شهردار تهران با تاکید بر این که شهرداری تاکنون در راستای ارتقای ساخت و سازها اقدامات موثری انجام داده است، افزود: ممنوعیت استفاده از بتن دستی از جمله این اقدامات بوده‌است و فقط در معابری که امکان تردد ماشین بتن نیست، استفاده از بتن دستی آن هم فقط تحت نظارت مستقیم و با حضور مهندس ناظر ممکن است.

معصومی تصریح کرد: تست جوش نیز از دیگر اقداماتی است که به عنوان یک معیار مهم در کیفیت ساختمان‌ها الزامی شده‌است.

وی با اشاره به تهیه زونکن کارگاهی برای همه ساختمان ها اظهار کرد: برای همه ساختمان‌ها زونکن کارگاهی وجود دارد که در آن همه اطلاعات ساختمان درج شده و کیفیت ساخت وساز در آن به نحوی شفاف مشخص است تا به این وسیله خریدار ملک از جزئیات ساخت و ساز اطلاعات دقیق و درستی داشته باشد.

 

    نظرات