بزرگترین مجموعه تولیدات ریلی در خاورمیانه در نمایشگاه راه و ترابری

بزرگترین مجموعه تولیدات ریلی در خاورمیانه در نمایشگاه راه و ترابری

www.bananews.irمدیر بزرگترین مجموعه تولیدات ریلی در خاورمیانه با شرکت در نمایشگاه راه و ترابری عنوان کرد: خوشه ریلی اراک ظرفیت های کافی برای پوشش کامل بازار محصولات ریلی داخلی را دارد، و هدف ما تقویت تولید داخل و کاهش واردات است.

به گزارش بنا نیوز به نقل از آریا، رضا آقاخانی در خصوص فعالیت شرکت خوشه ریلی اراک عنوان کرد: در این نمایشگاه تحت عنوان خوشه ریلی اراک و انجمن صنایع همگن ریلی برای برقراری ارتباط با مدیرهای شرکت های حمل و نقل، راه آهن متروهای سراسر کشور برای آشنایی با خوشه ریلی اراک و بازاریابی و معرفی محصولات تولیدی شرکت های عضو شرکت کردیم.

وی افزود: خوشه ریلی اراک ۱۲۰ واحد صنعتی دارد که تولید قطعات و مجموعه ها و محصولات ریلی را به عهده دارد و بزرگترین مجموعه تولیدات ریلی در خاورمیانه است. محصولات تولیدی آن شامل انواع واگن های باری، واگن های مسافری، واگن های مترو – ترن ست است.

آقاخانی در پایان اظهار داشت: عقیده ما در خوشه ریلی اراک این است که تولید هر قطعه در داخل کشور، قطع یک رشته وابستگی است و در همین جهت نیز حرکت می کنیم.

 

 

    نظرات