اجاره مسکن ۱۹ درصد گران شد/ افزایش کرایه مسکن در تمام استان‌ها

اجاره مسکن ۱۹ درصد گران شد/ افزایش کرایه مسکن در تمام استان‌ها

http://www.bananews.ir/بانک مرکزی اعلام کرد: شاخص بهای مسکن اجاری در دوازده ماه منتهی به شهریورماه ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۲ معادل ۱۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir)،براساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران در سه ماهه دوم سال ۹۳ به عدد ۱۵۴٫۲ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴٫۱ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۹ درصد افزایش یافت.

 

متوسط شاخص بهای مسکن اجاری در شش ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶٫۸ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۲ معادل ۱۹ درصد افزایش داشته است.

۱- شاخص بهای مسکن اجاری در استان‌ها

شاخص بهای مسکن اجاری در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه قبل در تمامی استان های کشور افزایش یافت، بیشترین میزان افزایش متعلق به استان آذربایجان غربی معادل ۷٫۸ درصد بود و استان های فارس و اصفهان به ترتیب با ۵٫۹ درصد و ۵٫۸ درصد افزایش در رده های بعدی قرار گرفتند.

کمترین میزان افزایش مربوط به استان سمنان معادل ۱٫۸ درصد بود و استان های خراسان جنوبی و بوشهر هر یک با ۲ درصد در رده بعدی قرار گرفتند، ضمناً شاخص فوق در استان تهران معادل ۳٫۳ درصد افزایش داشت.

۲- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای بزرگ در سه ماهه دوم سال ۹۳ به عدد ۱۵۳٫۹ رسید که نسبت به سه ماه قبل برابر ۴٫۲ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۴٫۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ۹۲ معادل ۱۹٫۳ درصد افزایش داشته است.

۳- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای متوسط در سه ماهه دوم سال جاری به عدد ۱۵۲٫۱ رسید و معادل ۳٫۸ درصد بالاتر از شاخص مذکور در سه ماهه اول قرار گرفت. افزایش این شاخص نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۳٫۶ درصد بوده است.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۹۲ معادل ۱۷٫۲ درصد افزایش را نشان میدهد.

۴- شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک

شاخص بهای مسکن اجاری در شهرهای کوچک در سه ماهه دوم سال ۹۳ به عدد ۱۶۳٫۸ رسید که نسبت به سه ماهه قبل معادل ۴٫۵ درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل ۱۹٫۶ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه سال ۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه ۹۲ معادل ۲۱٫۲ درصد افزایش یافته است.

 

مهر

    نظرات