قیمت هر متر مربع زمین و خانه در تهران چقدر است؟

قیمت هر متر مربع زمین و خانه در تهران چقدر است؟

http://www.bananews.ir/بیشترین قیمت هر متر مربع زمین در تابستان سال جاری در شهر تهران ۲۱ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان و کمترین آن یک میلیون تومان بوده است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبر اساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران در تابستان سال جاری چهار میلیون و ۲۰۶ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل ۴٫۶ درصد و نسبت به تابستان گذشته نیز ۱۳ درصد کاهش داشته است.

 

همچنین تعداد معاملات این نوع زمین‌ها از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل گذشته پنج درصد کاهش و نسبت به تابستان سال گذشته ۱۸٫۴ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده حدود هشت میلیون و ۴۲۵ هزار تومان در منطقه سه و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۴۲۷ هزار تومان در منطقه ۲۰ بوده است.

حداقل قیمت فروش هر متر مربع از این نوع زمین‌ها نیز یک میلیون تومان در منطقه ۱۹ و حداکثر آن ۲۱ میلیون و ۹۷۷ هزار تومان در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل معاملات انجام شده برای فروش این زمین‌ها در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران منطقه یک با ۸٫۸ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۱ با ۱٫۳ درصد دارای کمترین سهم هستند.

قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران سه میلیون و ۷۸۲ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل قبل ۳٫۵ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل هشت درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات فروش زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل گذشته ۱۳٫۳ درصد کاهش و نسبت به تابستان سال قبل ۸۰٫۸ درصد افزایش داسته است.

به این ترتیب در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در حدود هفت میلیون و ۷۹۵ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن در حدود یک میلیون و ۸۸۸ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است.

برهمین اساس حداقل قیمت فروش هر متر مربع زیربنای مسکونی در معاملات انجام شده ۶۸۶ هزار تومان در منطقه ۱۲ و حداکثر آن ۲۲ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان در منطقه یک بوده است.

براساس این گزارش از کل معاملات انجام شده برای فروش زیربنای مسکونی در تهران منطقه پنج با ۱۱٫۶ درصد بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۰٫۸ درصد دارای کمترین سهم هستند.

متوسط مبلغ اجاره ماهانه به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نیز ۱۸ هزار و ۳۴۳ هزار تومان بوده است که نسبت به فصل گذشته هشت درصد و نسبت به تابستان سال ۱۳۹۲، ۸٫۳ درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد معاملات اجرای زیربنای مسکونی انجام شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران نسبت به فصل قبل ۳۵٫۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۳٫۱ درصد افزایش داشته است.

بر همین اساس در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بیشترین متوسط مبلغ ماهانه اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر زیربنای مسکونی معامله شده ۳۰ هزار و ۲۴۷ تومان در منطقه یک و کمترین آن ۹۵۸۷ تومان در منطقه ۱۹ بوده است.

کمترین مبلغ اجاره ماهانه بین حداقل ۲۲۰۸ تومان به ازای هر متر مربع در منطقه ۲۰ و بیشترین آن ۸۹ هزار و ۹۸۷ تومان در منطقه یک بوده است.

همچنین از کل این معاملات منطقه پنج با ۱۳٫۸ درصد دارای بیشترین سهم و منطقه ۲۲ با ۱٫۲ درصد دارای کمترین سهم هستند.

 

ایسنا

    نظرات