کاهش ۳۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی/بازبینی در مجری ساخت و ساز

کاهش ۳۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی/بازبینی در مجری ساخت و ساز

http://www.bananews.ir/رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به کاهش ۳۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی، گفت: باید برای تعیین مجری ذی صلاح در شناسنامه فنی - ملکی تصمیم گیری جدیدی شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاکبر ترکان با اشاره به وضعیت ساختمان سازی در کشور، گفت: در ۶ ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته صدور پروانه ساختمانی ۳۵ درصد کاهش یافت.

وی در خصوص ضمانت اجرای درست شناسنامه فنی ملکی در ساختمان ها، اظهار داشت: وظیفه تهیه و تنظیم شناسنامه فنی – ملکی با مجری ذی صلاح است اما با توجه به اینکه مجری ذی صلاح در همه جا تصمیم گیری نشده باید دوباره تصمیم گیری جدیدی در این خصوص انجام گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه مشکلات کنونی ما در بخش مهندسی در سطوح عالی و تکنولوژی هایی برجسته نیست، گفت: مشکلات فعلی ما در سطح مقدماتی است بنابراین باید مشکلات پایین دستی را حل کنیم تا به بحث های بالاتر و مراتب عالی و پیچیده مهندسی برسیم .

وی در خصوص ضعف نظارت در اجرای شناسنامه فنی – ملکی،افزود: باید برای حل مشکل نظارت با شهرداری جلساتی را برگزار کنیم تا ببینیم که مشکل کجاست.

ترکان با اشاره به اینکه قصد اجرای قانون جدیدی را در شناسنامه فنی – ملکی نداریم، بیان کرد: قانون فعلی تا ۱۰سال آیندده کافی است و هم به دنبال تغییر قانون نیستیم بلکه می خواهیم همان قانون به درستی اجرا شود.

 

مهر

    نظرات