اصرار وزارت راه و شهرسازی بر افزایش وام مسکن مهر

اصرار وزارت راه و شهرسازی بر افزایش وام مسکن مهر

http://www.bananews.ir/معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی همچنان بر افزایش تسهیلات فردی مسکن مهر اصرار دارد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.ir سید محمد پژمان افزود: وزارت راه و شهرسازی در مورد تأمین منابع مالی خدمات روبنایی و زیربنایی مسکن مهر برخی اراضی و زمین‌های خود را برای کمک به پیشرفت واحدهای مسکن مهر فروخته است.

پژمان گفت: همکاری مردم در تکمیل مسکن مهر موثر است و در برخی از موارد به دلیل تأخیر در پرداخت آورده‌ها و مدیریت ضعیف برخی سازنده‌ها با تأخیر همراه است.

 

وی ادامه داد: در بسیاری از سایت‌های مسکن مهر هزینه‌ها ببیشتر شده است و متقاضیان مسکن مهر باید آورده‌های خود را بموقع پرداخت کنند تا زود‌تر تکمیل شود.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات