تاسیسات جدید برای تقویت گاز مناطق سردسیر

تاسیسات جدید برای تقویت گاز مناطق سردسیر

http://www.bananews.ir/با راه اندازی دو ایستگاه جدید تقویت فشار در استان اصفهان گاز مورد نیاز مناطق سردسیر مرکز، شمال و شمال غرب کشور با پایداری و ثبات بیشتری تامین می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irبا راه اندازی دو ایستگاه جدید تقویت فشار در استان اصفهان گاز مورد نیاز مناطق سردسیر مرکز، شمال و شمال غرب کشور با پایداری و ثبات بیشتری تامین می شود.

علی اکبر مرآتی مجری طرح احداث ایستگاه های تقویت فشار خط چهارم انتقال گاز در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار کرد: ایستگاه تقویت فشار دهق تا آخر دی ماه و ایستگاه تقویت فشار پل کله که در خط چهارم سراسری قرار گرفته اند تا پایان سال جاری راه اندازی می شوند.

وی افزود: در سال جاری ۶ ایستگاه تقویت فشار راه اندازی می شود که از مهم ترین آنها ایستگاه تقویت فشار خیرگو در خط چهارم سراسری است.

وی با بیان اینکه ایستگاه تقویت فشار دشت که در منطقه شمال شرق کشور واقع شده نیز تا پایان سال جاری راه اندازی می شود، افزود: اگر ترکمنستان به صادرات گاز به ایران ادامه دهد، مشکلی در تامین گاز این منطقه ایجاد نمی شود اما در صورت قطع گاز توسط ترکمنستان باید هرچه سریعتر این ایستگاه راه اندازی شود.

وی خاطرنشان کرد: بزرگ ترین طرح شرکت گاز در سال آینده احداث ایستگاه های تقویت فشار در خط هشتم سراسری و احداث خط انتقال ۶ سراسری است.

وی با اشاره به معضل کمبود بودجه در طرح های صنعت گاز، اظهار داشت: از سال گذشته با اولویت بندی پروژه ها منابع مالی را به سوی طرح هایی که اولویت بیشتری داشتند، سرازیر کرده و زمینه تسهیل در ساخت آنها را فراهم کردیم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه مهم ترین بخش ایستگاه تقویت فشار مربوط به تربوکمپرسور است، افزود: خوشبختانه پس از شدت یافتن تحریم ها داخلی سازی تربوکمپرسورها پیگیری شد به طوری که می توان ادعا کرد ۸۰ درصد این تجهیزات در داخل کشور ساخته می شود.

وی همچنین تصریح کرد: پیش از داخلی سازی تربوکمپرسورها و ایستگاه های تقویت فشار طرح ساخت لوله های انتقال در داخل کشور پیگیری شد که امروز به دستاوردهای خوبی دست یافته ایم.

وی گفت: در حال حاضر می توان ادعا کرد که لوله های انتقال ساخت ایران از لوله های ساخته شده در کشور هند باکیفیت تر است.

طراحی و احداث تاسیسات تقویت فشار گاز در ایستگاه های پرکله و دهق در طی سی ماه و با ارزشی معادل ۷۰۰ میلیارد ریال و ۱۰۰ میلیون دلار انجام شده است.

توسعه ایستگاه های تقویت فشار گاز با هدف تامین گاز در مناطق مرکزی، شمالی، شمال غربی و شمال شرقی کشور در فصول سرد سال انجام می شود.

 

ایرنا

    نظرات