تاکید بر جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی کلاک لواسانات

تاکید بر جلوگیری از ساخت و ساز در اراضی کلاک لواسانات

http://www.bananews.ir/معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در نامه‌ای به استاندار تهران تاکید کرد: مراجع استانی بر جلوگیری از ادامه هرگونه ساخت و ساز اراضی کلاک در منطقه لواسانات ملزم هستند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irشورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۲ دی ۹۳ ضمن استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درباره ساخت و سازهای اراضی کلاک در منطقه لواسانات و پیرو مصوبات شورایعالی امنیت ملی برای حوزه آبخیز سدکرج و سد لتیان مورخ ۲۵ آبان ۷۹ و مکاتبات اخیر، مقرر کرد:

۱- مراجع ذیربط استانی نسبت به تکمیل مراحل تصویب استانی طرح جامع و تفصیلی لواسان حداکثر ظرف مدت یکماه اقدام و طرح را جهت بررسی در شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.

۲- در راستای تکلیف مشخص شده از طرف دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه شواری عالی امنیت ملی، گزارشی تفصیلی درباره چرائی و چگونگی بروز این تخلف توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و ارسال گردد.

۳- مکاتبه لازم از طرف رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری با رئیس قوه قضائیه به منظور لغو احکام صادره درباره ساخت و ساز در این منطقه صورت گیرد.

۴- مراجع استانی بر جلوگیری از ادامه هر گونه ساخت و ساز در این محدوده ملزم هستند.

۵- شهرداری لواسان از صدور هر گونه مجوز ساخت و ساز در این محدوده منع می‎شود.

۶- وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به پیگیری حقوقی رعایت حریم کیفی سد لتیان و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات اقدام نمایند.

۷- براساس اجرای قانون منع فروش زمینهای فاقد کاربری مسکونی و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، دستگاه های زیربنایی نسبت به ارائه خدمات در این محدوده منع می‌شوند.

 

مهر

    نظرات