انتشار مجموعه مقالات نشریه مهندسی سازه و ساخت در سیویلیکا

انتشار مجموعه مقالات نشریه مهندسی سازه و ساخت در سیویلیکا

http://www.bananews.ir/مجموعه مقالات نشریه مهندسی سازه و ساخت در سیویلیکا نمایه سازی و منتشر گردید. 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاین فصلنامه در ۲ دوره و ۲ شماره ،حدود ۱۲ عنوان مقاله به زبان فارسی منتشر نموده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.
لازم به ذکر است  ،فصلنامه مهندسی سازه و ساخت تحت حمایت پایگاه سیویلیکا بوده و از این پس علاقه مندان می توانند فراخوان دریافت مقاله این نشریه را بر روی پایگاه سیویلیکا مشاهده نمایند.

 

(زمستان ۱۳۹۲)

 1. مقاومت برشی تیرهای بتن مسلح آسیب دیده و تقویت شده با ورقهای کامپوزیتیGFRP
 2. ارزیابی خطرپذیری لرزهای شهرکرد
 3. ارزیابی روشهای پیشرفته تحلیل استاتیکی غیرخطی
 4. اثرات اندرکنش و حرکت گهوارهای به سبب تسلیم شدن کف ستونهابر روی پاسخ سازههای فولادی
 5. استفاده مستقیم از نتایج شبیه سازی زلزله در تحلیل خطر احتمالاتی وابسته به زمانمطالعه موردی تهران
 6. تخصیص کمی ریسک در پروژههای ساخت با رویکرد نظریه بازیهای همکارانه

 (بهار ۱۳۹۳)

 1. بررسی مشخصات چشمه لرزه ای زلزله های رودبار و منجیل با استفاده از شبیه سازی ترکیبیبه روش گسل محدود
 2. بررسی رفتار ساختمانهای بلند دارای هسته بتن مسلح با امکان مفصل دوگانه
 3. بررسی تأثیرFRPبر میزان جذب انرژی دیوار برشی فولادی بهمراه بازشو
 4. بررسی رفتار عرشه پلهای ساخته شده با سازه های فضاکار
 5. بررسی تحلیلی اثرات توپوگرافی زمین بر میزان اضافه فشار حاصل از امواج انفجاری
 6. کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود

  نظرات