تفاهم نامه همکاری های بنیاد مسکن و سازمان امور اراضی به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری های بنیاد مسکن و سازمان امور اراضی به امضا رسید

http://www.bananews.ir/با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور اراضی کشور از تغییر کاربری ها و نابودی زمین های کشاورزی و باغات روستایی جلوگیری می شود.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاین تفاهم نامه همکاری روز سه شنبه به امضای علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و قباد افشار رییس سازمان امور اراضی کشور رسید.

حفظ زمین های کشاورزی و باغات روستایی اصلی ترین ضامن تامین امنیت غذایی جامعه و جزو لاینفک اقتصاد روستایی است و برنامه ریزی منطقی برای ساماندهی روستاها نقش غیر قابل انکاری در توسعه پایدار و متوازن کشور دارد.

با امضا این تفاهم نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان امور اراضی کشور از این پس در زمینه صیانت از اراضی کشاورزی، باغات و تامین زمین های سکونت روستاییان با یکدیگر همکاری می کنند. اهتمام مضاعف طرفین در پیشگیری در تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تلاش برای حفظ اراضی یاد شده از طریق پیش بینی اراضی مورد نیاز توسعه آینده روستاها در چارچاب ضوابط طرح های هادی روستایی از اهداف امضای این تفاهم نامه است.

همچنین مقرر شده است در اجرای این تفاهم نامه کارگروه ملی متشکل از نمایندگان بنیاد مسکن و نمایندگان سازمان امور اراضی کشور تشکیل تا به صورت مستمر گزاش نحوه اجرای این تفاهم نامه را به روسای بنیاد مسکن و سازمان امور اراضی کشور ارائه دهند.

بر اساس این تفاهم نامه دو نهاد قانونی موافقت کردند به منظور پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها و شناسایی روستاهای مستعد گردشگری اقدام و حداکثر ظرف سه ماه آینده سه منطقه گردشکری در هر استان معرفی کنند.

 

ایرنا

    نظرات