کاهش ۳۴درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران

کاهش ۳۴درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران

http://www.bananews.ir/مرکز آمار در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده است که صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران، تابستان ۹۳ حدود ۳۳،۶ درصد کاهش داشته است. 

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irاز مرکز آمار حاکی است: در تابستان سال ۱۳۹۳، تعداد ۲۳۳۹ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳٫۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۲٫۱ درصد کاهش داشته است، این تعداد پروانه حدود ۷٫۸ درصد از کل پروانه‌های ساختمانی کشور را تشکیل می‌دهد.

از کل پروانه‌های صادر شده ۱۶ پروانه (۰٫۷ درصد) مربوط به افزایش بنا و ۲۳۳۳ پروانه (۹۹٫۳ درصد) مربوط به احداث ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل گذشته حدود ۳۳٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶۲٫۲ درصد کاهش داشته است.

بنابراین گزارش، مجموع مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال ۱۳۹۳ حدود ۴۴۲۴٫۴ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۵٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۴۶٫۶ درصد کاهش داشته است، در حدود ۲۸٫۱ درصد از مجموع کل زیربنای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

همچنین متوسط مساحت زیربنای در پروانه‌های احداث ساختمان حدود ۱۹۰۵ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود ۱۴۹۳ مترمربع بوده است. تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در تابستان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۲۳۳۴ واحد بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۵٫۷ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۵۴٫۷ درصد کاهش داشته است.

این تعداد واحد مسکونی، ۲۶٫۱ درصد از واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

با توجه به تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در شهر تهران، متوسط تعداد واحد مسکونی در پروانه‌های احداث ساختمان ۹٫۶ واحد و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی نیز ۹٫۶ واحد بوده است. مجموع مساحت زمین پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در حدود ۸۹۵٫۷ هزار مترمربع بوده است که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۱٫۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۵۰٫۸ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان ۳۸۶ مترمربع و در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی حدود ۳۱۴ مترمربع بوده است.

 

فارس

    نظرات