سرپرست دفتر مقررات ملی ساختمان منصوب شد

سرپرست دفتر مقررات ملی ساختمان منصوب شد

http://www.bananews.ir/معاون امورمسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی در حکمی سرپرست دفتر مقررات ملی ساختمان را منصوب کرد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irحامد مظاهریان در حکمی منوچهر شیبانی را با حفظ سمت تا تعیین مدیرکل، به عنوان سرپرست دفتر مقررات ملی ساختمان منصوب کرد.

در این حکم خطاب به منوچهر شیبانی تصریح شده است: با توجه به سوابق ارزشمند جناب عالی به موجب این حکم با حفظ سمت تا تعیین مدیرکل، به عنوان سرپرست دفتر مقررات ملی ساختمان منصوب می شوید.

در پایان معاون مسکن و ساختمان یادآور شده است: توفیق روزافزون جناب عالی را در خدمت و تلاش برای سرافرازی جمهوری اسلامی اسلامی ایران از خداوند متعال مسئلت دارم.

غلامرضا هوائی پیش از این مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی بود.

 

مهر

    نظرات