توضیحات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور درباره حذف یارانه بلیت مترو

توضیحات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور درباره حذف یارانه بلیت مترو

www.bananews.irبه دنبال انتشار خبری مبنی بر حدف یارانه بلیط مترو و تخصیص نیافتن اعتبارات توسعه و یارانه بلیط مترو آن سامانه به تهران و سایر کلانشهرهای کشور، دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی شهروندان اعلام کرد.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir)به نقل از ایسنا، در متن این خبر آمده است: برخی رسانه‌های خبری هفته گذشته از قول شورای اسلامی شهر تهران اخباری را مبنی براعلام هشدار از سوی این شورا در زمینه حدف یارانه بلیت مترو و نرخ جدید سفرهای شهری با مترو منتشر کردند که در آنها بدون اشاره به هیچ مستندی ادعا شده بود که قیمت تمام شده بلیت مترو بدون احتساب یارانه دولت و شهرداری تهران ۹۷۵ تومان خواهد بود، این در حالیست که در هیچ یک از جلسات، گزارش‌ها و مستندات مراکز مسوول و کارشناسان ذیربط، رقم مذکور مسبوق به سابقه نیست.

بر اساس مطالعات کارشناسی صورت گرفته، هزینه تمام شده هر سفر بر اساس گزارش‌ها و اطلاعات دریافتی از شرکت متروی تهران، عددی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان بوده است که کار کارشناسی صورت گرفته در دفتر حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور عدد کمتری از ۳۷۰ تومان را تائید می‌کند. توافقات صورت گرفته در سال‌های گذشته با شرکت مترو تهران موید این موضوع است.

ضمنا شایان ذکر است، هیچیک از مدیران حوزه حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یا شرکت متروی تهران نیز در جلسات مشترک با دولت تاکنون به عدد ۹۷۵ تومان اشاره‌ای نداشته‌اند.

بر اساس مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه سالانه و توافقات موجود، دولت، شهرداری و مسافر هریک به نسبت مساوی یک سوم از هزینه سفررا برعهده دارند.

شورای اسلامی شهر تهران نیز همه ساله میزان قیمت بلیت متروی تهران را طبق الگو تعیین کرده است که در حال حاضر هزینه نقدی پرداختی از سوی یک مسافر برای سفر حدودا ۱۲۰ تومان است.

همچنین بر اساس گزارش اعتبارات پرداختی یارانه بلیت متروی تهران طی سال‌های اخیر، ارقام پرداختی در دولت‌های نهم و دهم حدود ۳ برابر سال‌های مشابه در دولت‌های قبل بوده است.

بر این اساس در سال گذشته حدود۶/۱۲ میلیارد تومان بودجه در قالب یارانه بلیت مترو و اتوبوس به شهرداری تهران پرداخت شده بود و در سال جاری نیز تا این تاریخ رقمی حدود ۲۶ میلیارد تومان بابت یارانه بلیت مترو و اتوبوس از سوی دولت پرداخت شده است که حداقل ۱۶ میلیارد آن بابت یارانه بلیت مترو واگذار شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: مروری بر اعتبارات پرداختی برای توسعه مترو در شهر تهران نشان از این واقعیت دارد که ارقام پرداختی به متروی تهران طی ۵ سال اخیر ( دولت های نهم و دهم ) در حدود۵/۷ برابر سالهای مشابه در دولت‌های قبل ماست و لازم به ذکر است، مجموع اعتبارات تخصیص یافته به متروی شهر تهران و کلانشهرها تا سال ۱۳۸۴ مجموعا ۳۴۹ میلیارد تومان است که این مبلغ از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا آذرماه امسال به۲۸۹۴ میلیارد تومان رسیده است.

بر پایه این گزارش، بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قبلی، دولت درماه جاری نسبت به تامین مبلغ حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان فاینانس برای توسعه خطوط متروی تهران اقدام کرده است.

بررسی آمار و ارقام اعتبارات تخصیصی در حوزه حمل و نقل نشان می‌دهد، طی پنج سال اخیر همه ساله دولت بیش از ۴۵ درصد از اعتبارات کل کشور را تنها به شهر تهران تخصیص داده است. همچنین شایان توجه است که اعتبارات پرداختی دولتی به متروی تهران طی پنج سال اخیر معادل حدود یک سوم کل اعتباراتی است که به همه متروهای در حال احداث در ۹ کلانشهر سراسر کشور پرداخت شده است.

ضمنا میزان بودجه واگذار شده تا کنون ۶۲ درصد اعتبارات مصوب متروهای کشور به شهرداری‌های کشور پرداخت شده است که سهم تهران از آن حداقل بالغ بر ۱۶۸ میلیارد تومان است.

آنچه از موارد فوق الذکر می‌توان دریافت، حمایت همه جانبه و قاطع دولت خدمتگزار از توسعه حمل و نقل عمومی شهرهای مختلف کشور به ویژه شهر تهران است.

دولت در راستای خدمتگزاری هرچه بیشتر به شهروندان تهرانی، امسال نیز تاکنون بیش از ۴۴ درصد اعتبارات تخصیصی دولت به موضوع یارانه بلیت حمل و نقل همگانی شهری به کل شهرداری تهران پرداخت کرده است و نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ در حال تقدیم به مجلس شورای اسلامی، رشد قابل توجهی به اعتبارات یارانه بلیت حمل و نقل عمومی شهری کشور لحاظ کرده است و نیاز به هیچگونه افزایش نرخ بلیت اتوبوس‌های شهری و مترو در کشور در باقی مانده سال جاری و سال آتی نخواهد بود.

 

 

    نظرات