بیشترین معاملات آپارتمان در کدام منطقه تهران ثبت شد؟

بیشترین معاملات آپارتمان در کدام منطقه تهران ثبت شد؟

http://www.bananews.ir/آخرین آمارها از رشد نزدیک به هفت درصد معاملات آپارتمان در تهران و اختصاص حدود ۱۴ درصد کل آن در منطقه پنج خبر می‌دهد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irدر بهمن ماه سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۵٫۶ هزار واحد رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶٫۸ درصد افزایش دارد.

همچنین بررسی آمارهای بانک مرکزی از توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در بهمن ماه سال قبل حاکی از آن است که واحدهای نوساز تا پنج سال ساخت با سهم ۵۸ درصد بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص دادند که البته این سهم در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۲ حدود ۰٫۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در یازدهمین ماه سال ۱۳۹۳ بیانگر این است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران منطقه پنج با ۱۳٫۵ درصد از کل معاملات بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند.

همچنین منطقه چهار با ۹٫۸ درصد، منطقه دو با ۸٫۳ درصد و منطقه ۱۵ با ۶٫۸ درصد در رتبه‌های بعدی تعداد معاملات انجام شده در مناطق تهران قرار دارند.

اما ۶۹٫۱ درصد از تعداد معاملات انجام شده در تهران صرفا مربوط به ۱۰ منطقه شهر است که بیشترین فراوانی در مناطق ۵،۴،۲،۱۵،۱۰،۸،۱۴،۷،۱ و ۱۱ بوده و ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۰٫۹ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند.

 

ایسنا

    نظرات