سمینار تخصصی بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی

سمینار تخصصی بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز(BanaNews.irسمینار تخصصی بین المللی بازنمایی چهره و آثار شهیدان در معماری و شهرسازی کشورهای اسلامی در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می گردد.

این سمینار با همکاری،دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، قطب علمی معماری اسلامی، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی تحلیل عوامل آمایش محیط و دانشگاه پاریس، سوربن پانتئون، مرکز تحقیقاتی تاریخ و هنر و باستانشناسی برگزار می شود که با حضور،خانم دکتر «آنیه دوویکتور» از دانشگاه پاریس ۱، سوربن پانتئون می باشد.

زمان: شنبه، ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، ساعت ۱۴ الی ۱۸

مکان: دانشگاه علم و صنعت ایران، سالن اجتماعات دانشکده معماری و شهرسازی

    نظرات