اطلاعیه  نظام مهندسی ساختمان استان تهران مربوط به شرکتهای خدمات آزمایشگاهی

اطلاعیه نظام مهندسی ساختمان استان تهران مربوط به شرکتهای خدمات آزمایشگاهی

بنانیوز- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اطلاعیه ای مربوط به شرکتهای خدمات آزمایشگاهی صادر کرد.www.Bananews.ir

متن اطلاعیه بدین شرح است:

با توجه به ضرورت بررسی ظرفیت اشتغال شرکت‌های خدمات فنی و آزمایشگاهی و اتخاذ تصمیم لازم در این خصوص مقتضی است به فوریت کارکرد شرکت مطابق فرم پیوست در قالب فایل اکسل به این سازمان اعلام نمایید.

دریافت فایل اکسل

 

 

    نظرات