دگرگونی‌های سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری جهان بررسی می‌شود

دگرگونی‌های سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری جهان بررسی می‌شود

http://www.bananews.ir/رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان از برگزاری کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین با مشارکت وزارت راه و شهرسازی در کردستان خبر داد.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irکیومرث ایراندوست از برگزاری کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین در کردستان طی روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت‌ سال ۹۵ در دانشگاه کردستان خبر داد.

وی هدف این همایش را شناخت چند و چون دگرگونی‌های سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری در ایران و جهان، بررسی و به اشتراک گذاشتن آموخته‌های بهسازی و بازآفرینی شهری پایدار، بررسی نقش نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در شکل‌گیری و ساماندهی پدیده سکونتگاه‌های خودانگیخته و فقیرنشین شهری و تبادل‌نظر برای نگاشتن چارچوب رویکرد فراگیر برای چاره چالش سکونتگاه‌های تهیدستان و بهسازی و بازآفرینی عنوان کرد.

رئیس دانشکده هنر دانشگاه کردستان عنوان کرد: این کنفرانس بین‌المللی با شراکت شرکت عمران و بهسازی شهری و وزارت راه و شهرسازی، راه و شهرسازی استان کردستان و همکاری شرکت عمران شهرهای جدید و شورای اسلامی شهر تهران، نظام مهندسی ساختمان کشور و برخی نهادهای محلی و ملی دیگر برگزار خواهد شد.

وی افزود: برنامه اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)، کارگروه بهسازی مناطق نابسامان شهری آسیا و اقیانوسیه به عنوان حامی مستقیم در این رویداد مشارکت دارند.

وی به محورهای این همایش اشاره کرد و گفت: توانمندسازی و بازآفرینی، مسکن فقرا از تأمین تا تسهیل‌گری، حکمروایی شهری و سکونتگاه‌های فقیرنشین، رویکردهای پیش‌نگرانه و پیش‌گیرانه گسترش محدوده‌های نابسامان شهری، سیر دگرگونی سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری، چالش‌ها و فرصت‌های سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری، تاب‌آوری شهری و سکونتگاه‌های فقیرنشین، فرهنگ شهروندی و مشارکت و ظرفیت‌سازی محلی از محورهای کنفرانس سکونتگاه‌های فقیرنشین است.

رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان، هویت و سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری، تأمین مالی مسکن فقرا، قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مسکن فقرا، مدیریت زمین و برنامه‌ریزی مسکن فقرا، محیط زیست و سکونتگاه‌های فقیرنشین، طرح‌های پیشگام و بهسازی و ارتقای محله‌های تهیدستان، تجارب موفق بازآفرینی و بهسازی شهری، اقتصاد فقرا و بخش غیررسمی و فقرزدایی در اجتماعات محلی و شهرهای جدید و مسکن در استطاعت فقرا را از دیگر محورهای این کنفرانس برشمرد.

به گفته وی، انتخاب تجارب نمونه در امر بهسازی بازآفرینی شهری و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در خصوص بهسازی عمران شهری توسط کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی را از برنامه‌های کنفرانس بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری است.

 

ایسنا

    نظرات