رسوب پول در بانک ها با ایجاد حساب پیش فروش مسکن

رسوب پول در بانک ها با ایجاد حساب پیش فروش مسکن

http://www.bananews.ir/رییس کانون انبوه سازان تهران گفت: دلیل رغبت بانک ها برای اجرایی شدن طرح حساب امانی پیش فروش مسکن ،رسوب پول و سودی که از این مبالغ حاصل می شود است.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irایرج رهبر، رییس کانون انبوه سازان تهران درباره اجرایی شدن طرح حساب امانی پیش فروش مسکن اظهار کرد: با توجه به اینکه تصدی گری این حوزه باید به بخش خصوصی واگذار شود تا دولت کمتر درگیرمسایل حاشیه ای باشد اجرای این طرح از میزان دشواری ها در این حوزه کم نمی کند.

وی افزود: دلیل رغبت اجرایی شدن این طرح از سوی بانکها در این مقطع زمانی ،رسوب مبالغ مالی پیش خریداران است چرا که از این بابت سود نصیبشان می شود.

رهبر با بیان اینکه مشکل اصلی در زمینه پیش فروش خانه مشکلات حقوقی است خاطر نشان کرد:یکنفر ممکن است واحد را به چندین نفر بفروشد و بازگشت پول در پروسه قانونی زمان بر است.

رییس کانون انبوه سازان تهران تاکید کرد:مسایل حقوقی در این زمینه باید در بانک ها روشن و مشخص شود تا در صورت پرداخت نشدن پول ،بانک از چه طریقی می تواند اقدام کند.

وی در ادامه درباره روند بازار مسکن اظهار کرد:روند بازار از سال گذشته تاکنون تغییری نداشته است ودر حال حاضر هیچ نشانه ای از تحرک و تغییر هم در آن دیده نمی شود.

 

ایسنا

    نظرات