فراخوان ارسال مقالات هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران

فراخوان ارسال مقالات هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران

http://www.bananews.ir/به گزارش بنانیوز(BanaNews.irفراخوان ارسال مقالات هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران(  ۱۵ مهرماه ۱۳۹۴)در تهران برگزار می شود.

موضوع مقاله ها:

- تحلیل و طراحی سازه های بتنی (کدA)

- تعمیر و تقویت و بهسازی سازه های بتنی (کد B)

-  تکنولوژی بتن (کد C)

- دوام و پایائی بتن و سازه های بتنی (کد D)

- افزودنی های بتن و مواد کمکی مرتبط با بتن و سازه های بتنی (کدE)

- اجرای سازه های بتنی (انبوه سازی, صنعتی سازی, پیش ساختگی ،ساخت بتن, حمل و ریختن،تراکم ,عمل آوری و بتن آماده) (کدF)

- بتن و محیط زیست (توسعه پایدار) (کدG)

 

- مدیریت اجرای سازه های بتنی و مدیریت دانش (مستند سازی ) و آموزش مهندسی در زمینه بتن و سازه های بتنی( کدH)

زمان بندی:

ارسال چکیده مقاله ها- حداکثر تا تاریخ  ۳۱/۲/۱۳۹۴

اعلام داوری چکیده مقاله ها- حداکثر تا تاریخ  ۱۳/۳/۱۳۹۴

ارسال مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ  ۳۱/۴/۱۳۹۴

اعلام داوری اولیه مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ  ۱۴/۵/۱۳۹۴

رفع اشکالات مقاله کامل- حداکثر تا تاریخ  ۴/۶/۱۳۹۴

اعلام داوری نهائی- حداکثر تا تاریخ  ۱۸/۶/۱۳۹۴

شرایط و هزینه ثبت نام:

شرکت در کنفرانس ملی بتن برای اعضاء حقوقی ، حقیقی ودانشجویی ( بدون بدهی حق عضویت سالیانه) رایگان می باشد اما ثبت نام الزامی است.

- هزینه ثبت نام شرکت درکنفرانس برای غیر عضو (با مقاله) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
- هزینه ثبت نام شرکت در کنفرانس برای دانشجویان غیر عضو (بامقاله یا بدون مقاله ) ۵۰۰/۰۰۰ ریال
- هرینه ثبت نام برای شرکت در کنفرانس برای غیر عضو ( بدون مقاله )۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
- هزینه ثبت نام قبل از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ به ترتیب ۸۰۰/۰۰۰ ،۴۰۰/۰۰۰ و۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال می باشد

- در چکیده مقالات حتما" تلفن همراه، ایمیل و نام و نام خانوادگی نویسندگان به همراه کد طبقه بندی مقالات فوق الذکر درج گردد در صورت رعایت نکردن موارد فوق، چکیده مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت

- پس از ارسال چکیده و یا مقالات پذیرفته شده حتما" از وصول آن توسط دبیرخانه اطمینان حاصل فرمایید.

تبصره: مبالغ فوق فقط برای حضور در روز کنفرانس می باشد.

از هر نفر حداکثر ۶ مقاله بعنوان نفر اول و در مجموع ۱۰ مقاله پذیرفته خواهد شد

پذیرفته شدگان می توانند اصل مقاله های خود را طبق زمان بندی فوق با فرمت Word2007 و PDF و با توجه به راهنمای صفحه آرائی با ذکر کد موضوع مقاله ها پس از مراجعه به پایگاه اینترنتی انجمن بتن ایران www.ici.ir  به پست الکترونیکی iciiran@yahoo.com  ارسال نمایند. ( ارسال مقالات به سایر ایمیل های انجمن جدا" خودداری گردد. )

زمان برگزاری هفتمین کنفرانس ملی بتن: ۱۵ مهرماه سال ۱۳۹۴

محل برگزاری هفتمین کنفرانس ملی بتن: تهران- بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بین شهرک قدس و پاس فرهنگیان، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

    نظرات