مسکن اجتماعی به کمک بازار اجاره آمد

مسکن اجتماعی به کمک بازار اجاره آمد

http://www.bananews.ir/مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی گفت: شکل قالب اجرایی مسکن اجتماعی طرح به صورت اجاره است که به نوعی بتوانند این اقشار را در جهت خرید مسکن و حتی پرداخت اجاره توانمند کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irحسین عبده تبریزی گفت: این طرح به نوعی یک طرح اجتماعی به شمار می‌رود و زمینه ساز کمک برای اقشاری است که توان پرداخت قسط و یا اجاره خود را ندارند.

وی افزود: اجرا کنندگان این طرح نظام تامین اجتماعی کشور است که ترکیبی از دولت، شهرداری‌ها، و خیریه‌ها می‌شود که به نوعی باید پاسخگوی مسله مسکن اجتماعی برای اقشاری که خود قادر به تامین مسکن و یا تامین مسکن نیستند.

عبده تبریزی اظهار داشت:‌شکل قالب اجرایی این طرح به صورت اجاره است که به نوعی بتوانند این اقشار را در جهت خرید مسکن و حتی پرداخت اجاره توانمند کنند.

مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: بهترین شکل اجرایی این طرح درقالب بحث اجاره است.

براساس این گزارش؛ در قالب مسکن اجتماعی ۷۰ هزار واحد مسکونی توسط دولت و ۸۰ هزار واحد دیگر را مراکز خیریه بسازند، یعنی در مجموع سالانه ۱۵۰ هزار مسکن اجتماعی ساخته شود.

گفتنی است؛ در قالب مسکن حمایتی نیز ۲۵۰ هزار واحد ساخته می‌شود، همچنین در طرح ساماندهی سکونتگاهاهی غیررسمی نیز ۱۴۰ هزار واحد ساخته خواهد شد در مجموع وزرات راه برای ساخت ۵۴۰ هزار واحد مسکن هدف‌گذاری شده است.

 

باشگاه خبرنگاران

    نظرات