پذیرش دانشجو در پژوهشگاه «مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص‌پژوه» متوقف شد

پذیرش دانشجو در پژوهشگاه «مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص‌پژوه» متوقف شد

http://www.bananews.irپذیرش دانشجو در پژوهشگاه شاخص‌پژوه با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم متوقف شد.

به گزارش بنانیوز;شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم پذیرش دانشجو در پژوهشگاه شاخص پژوه را غیرقانونی اعلام کرد.

این شورا تصویب کرد که پذیرش دانشجو در پژوهشگاه «مهندسی بحران‌های طبیعی شاخص پژوه» متوقف شده و نسبت به انتقال آن پژوهشگاه به خارج از دانشگاه اصفهان در چارچوب ضوابط و مقررات در اسرع وقت اقدام شود.

شورای مذکور همچنین تصویب کرد کمیته‌ای متشکل از نمایندگان حوزه های سازمان امور دانشجویان،معاونت پژوهش و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی تحت نظر معاونت آموزشی تشکیل و نسبت به تعیین تکلیف دانشجویان مورد تایید سازمان سنجش آموزش کشور در آن پژوهشگاه اقدام لازم به عمل آید.

بر اساس مصوبه این شورا، همچنین باید با توجه به مشکلات متعدد مطروحه در گزارش مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی موضوع توقف کلیه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و انحلال آن پژوهشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات، بررسی و تصمیم‌گیری شود.

    نظرات