شهرفروشی نکنیم!

شهرفروشی نکنیم!

http://www.bananews.ir/یک کارشناس مسکن گفت: مدیران شهری برای تامین درآمد طرح های شهرسازی از توافق برای تغییر کاربری و فروش تراکم استفاده و عملا «شهرفروشی» را توجیه می کنند.

به گزارش بنانیوز(BanaNews.irمحمد عدالتخواه اظهار کرد: شیوه فعلی تهیه طرح های شهرسازی کشور عمدتا بر تعیین کاربری ها تاکید دارد ولی تعیین کاربری کافی نیست و باید فکر اجرا هم باشیم.

وی افزود: اغلب مدیران شهری جهت تحقق و اجرای طرح های شهرسازی متوسل به تغییر کاربری می شوند و اعلام می کنند منابع لازم است. راه تامین درآمد را نیز توافق برای تغییر کاربری و فروش تراکم می دانند و عملا شهرفروشی را توجیه می کنند. در نتیجه هر روزه شاهد بر باد رفتن زحمات کسانی که با صرف وقت و هزینه زیاد، طرح را تهیه کرده اند هستیم. چرا برای این موضوع فکری نمی شود؟

این کارشناس مسکن با بیان این که لازم است یک حرکت جدی از سوی نهادهای دانشگاهی و حرفه ای و نیز نظارتی به وجود آید، گفت: من به عنوان راه کار روی دو موضوع تاکید دارم که یکی موضوع زمین است و دیگری موضوع دریافت مالیات بر ارزش افزوده اراضی است.

وی درخصوص موضوع زمین تصریح کرد: طبق قوانین فعلی باید زمین های ملی شناسائی و از آن حراست شود و با مدیریت صحیح اراضی ملی به مصارف صحیح برسد. در حال حاضر بخشی از قوانین مورد نیاز وجود دارد و بخشی دیگری لازم است تدوین یا اصلاح و کامل شود. از دلایل عدم تحقق پیشنهادات طرح ها معمولا نبود منابع به ویژه برای تملک اراضی ذکر می شود. وقت آن رسیده است که رانت زمین خواران، مسیل خواران و ... باز پس گرفته شود.

عدالتخواه پیشنهاد دوم را دریافت مالیات ارزش افزوده بر اراضی عنوان و تاکید کرد: مالیاتی که از همه اقشار پایین جامعه دریافت می شود ولی مالکین که عموما قیمت اراضی آنها یک شبه چندین برابر می شود با دادن مالیات های ناچیز صدها میلیارد ریال را به جیب می زنند. سئوال اساسی این است آیا این زمین ها خود به خود گران می شوند؟ بودجه های عمرانی که از جیب تک تک مردم از پول نفت و یا مالیات گرفته می شود و شهرها توسعه می یابد و تاسیسات زیر بنایی ایجاد می شود، عامل این افزایش قیمت است. ولی سود اصلی به جیب مالکین بزرگ می رود که زمان پس گرفتن این رانت ها فرا رسیده است.

 

ایسنا

    نظرات